interpretacja wiersza

No Image

Co bardziej rozwija? Streszczenia lektur czy interpretacja wierszy?

Na liście lektur obowiązkowych szkolnych znajdują się nie tylko opasłe tomy powieści historycznych. Wśród zalecanych do przeczytania książek znajdują się też ciekawe powieści obyczajowe, komedie, dramaty, tomiki poezji różnych wybitnych autorów polskich i zagranicznych. Nauczyciele…


No Image

Czego uczy analiza i interpretacja wierszy?

Język polski to przedmiot, który uczy przede wszystkim  tego, w jaki sposób przedstawiciele różnych epok literackich widzieli otaczającą ich rzeczywistość. Z tego też względu, uczenie czy wykładanie języka polskiego opiera się przede wszystkim na bliższym…