Podstawowe pojęcia: opór i wsparcie na forex

wsparcie na forex

Nauka odpowiedniego wyznaczania wsparcie na forex i oporu nie jest wcale trudna, choć  wymaga nieco czasu, aby potrafić rozróżniać poziomy techniczne istotne od tych zupełnie nieistotnych. Zależy nam na przejrzystości wykresu, więc warto mieć na uwadze jaką ilość danych nakładamy na wykres. Wyznaczanie wsparć i oporów w każdym miejscu, które zauważa inwestor jest zupełnie bez sensu ? prowadzi do zbyt dużego szumu na wykresie, a wartość analityczna takich poziomów jest bliska zeru.

Czy wyznaczanie wsparć i oporów ma sens?

Poziomy wsparcia i oporu (S&R) są powszechnie używane przez inwestorów, aby móc z większym prawdopodobieństwem przewidzieć, czy obecny ruch się w najbliższym czasie zakończy (i to niezleżenie od tego czy jest to ruch zgodny z trendem, czy też nie), a jeśli tak, to w którym miejscu najprawdopodobniej się to wydarzy. Wsparcia i opory uznaje się za poziomy, na których siła popytu i podaży na danym instrumencie finansowym się równoważą i które w ostatnim czasie (jaki to czas zależy od horyzontu inwestycyjnego) wielokrotnie testowane były przez popyt, czyli stronę kupujących (w przypadku oporu) lub podaż, czyli sprzedających (w przypadku wsparcia).

Wsparcia i opory doskonale nadają się do ustalania poziomów zleceń oczekujących ? zarówno tych na przełamanie poziomu jak Buy Stop i Sell Stop, jak i tych, które ustawiamy przy założeniu odbicia ruchu i zmiany trendu ? Buy Limit i Sell Limit. Wsparcia i opory niezwykle przydatne okazują się być w przypadku ustawiania zleceń Stop Loss oraz Take Profit.

Warto wiedzieć – wsparcie na forex

Pamiętaj, że siła wsparcia i oporu nie jest zależna wyłącznie od tego, jak mocne oparcie ma w przeszłych cenach, ale także od tego jaką siłą wykazuje się trend, który zmierza w kierunku tych poziomów ? im silniejszy trend tym łatwiej o przełamanie wsparcia lub oporu.

Warto również mieć na uwadze, że zdarzają się sytuacje, w przypadku których nawet silne wsparcia i opory pękają jak zapałki ? takie sytuacje mają miejsce przykładowo wtedy, gdy publikowane są nieoczekiwane bądź dalekie od prognoz informacje makroekonomiczne ? czy to dane rządowe i rynkowe, czy to decyzje banków centralnych, choćby taka jak 15 stycznia 2015 roku, kiedy to Narodowy Bank Szwajcarii postanowił zerwać z obroną kursu EUR/CHF na poziome 1,20 ? wówczas analiza techniczna przestała mieć jakiekolwiek znaczenie, tak samo jak wsparcia i opory, a kurs po prostu poleciał na poziomy, które wcześniej były dla rynku niewyobrażalne.

Jak korzystać z głową?

Ze wsparć i oporów trzeba wiec korzystać ostrożnie, mając z tyłu głowy informację, że nie ma takich wsparć i oporów, których rynek nie mógłby ?połknąć?. Myśl o tym, że jakiś poziom jest ?nie do przełamania? jest domeną początkujących graczy, którzy szybko przekonują się, że dla rynku nie ma rzeczy niemożliwych ? nie warto popełniać tego błędu, ponieważ jest on dość kosztowny ? doprowadzi nie tylko do straty zaangażowanego kapitału, ale także całej masy zainwestowanego czasu.