Hydraulik – specyfika zawodu

Głównym celem pracy każdego hydraulika jest wykonywanie wszelkich prac instalacyjnych i montażowych oraz utrzymanie prawidłowego funkcjonowania kompleksowej sieci rur doprowadzających wodę zimną i ciepłą do domów, mieszkań, budynków i zakładów przemysłowych. Rury te również są odpowiedzialne za odprowadzanie ścieków. Zadaniem hydraulika jest także utrzymywanie w budynkach prawidłowego i niczym nieograniczonego funkcjonowania instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania czy też instalacji gazowych i kanalizacyjnych.

Hydraulik pracuje przy wielu naprawach, choćby przy usuwaniu wszelkich doraźnych awarii, jak i przy różnych naprawach planowanych oraz przy modernizacji sieci instalacji i urządzeń. Do jego zadań należy wiele elementów, między innymi układanie, spawanie oraz uszczelnianie rur w zależności od ich pierwotnego przeznaczenia. Należy do niego także montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia i innych parametrów, takich jak ilość przepływu wody, gazu, ropy i innych substancji. Wszystkie prace są starannie wykonywane na podstawie specjalistycznych rysunków technicznych. Na tym również polegają zadania hydraulika – na sprawnym odczytaniu rysunków.

Jakie są warunki pracy hydraulika?

Warto wspomnieć, że hydraulik może pracować w bardzo wielu różnych miejscach i, czasami, w dość trudnych warunkach. Mogą to być na przykład hale produkcyjne, mieszkania czy budynki w trakcie budowy. Niekiedy będą to także konstrukcje przemysłowe i duże otwarte przestrzenie lub też miejsca jeszcze bardziej specyficzne, na przykład kopalnie. Praca w tego typu miejscach często odbywa się w trudnych warunkach oraz przy sporym zanieczyszczeniu powietrza, dużym natężeniu hałasu i słabym oświetleniu. W takich warunkach pracują jedynie profesjonaliści specjalnie przeszkoleni do wykonywania swoich obowiązków w takich warunkach.

Samodzielnie czy w zespole?

Praca hydraulika łączy w sobie cechy pracy zespołowej i indywidualnej. Kontakty z ludźmi są tutaj dość częste i przeważnie polegają na wydawaniu i słuchaniu poleceń oraz na uzgadnianiu niezbędnych szczegółów dotyczących kontynuowania robót. Przy czym godziny pracy hydraulika są zazwyczaj stałe, choć praca może być także wykonywana w systemie zmianowym. W niektórych natomiast przypadkach jest to praca sezonowa, mogąca odbywać się wyłącznie podczas konkretnych pór roku. Jest to związane ze specyfiką klimatu i wytrzymałością materiałów – nie można w końcu układać rurociągu zimą. Choć pozory mogą mylić, praca hydraulika nie jest w żadnym stopniu zrutynizowana. Wiąże się za to z wielką odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie zarówno swoje, jak i swoich współpracowników oraz, co jasne, późniejszych użytkowników sieci wodociągowej.

Jakie cechy charakteru i umiejętności są niezbędne w pracy hydraulika?

Hydraulik powinien mieć przede wszystkim świetnie rozwinięty zmysł równowagi. Nie może także mieć lęku wysokości, ani klaustrofobii. Nie może również odczuwać dyskomfortu w ciemnych pomieszczeniach. Często jest zmuszony pracować pod ziemią. Niezbędne mu są również dobre zdolności techniczne, takie jak posługiwanie się różnymi narzędziami, ich instalacja oraz uruchamianie urządzeń technicznych przy doskonałej znajomości wszystkich zasad ich działania. Jeśli chodzi o inne, miękkie, umiejętności, liczą się przede wszystkim refleks, idealny wzrok, spostrzegawczość oraz wyśmienita sprawność manualna. Hydraulik musi również być w stanie efektywnie współdziałać ze swoim zespołem, podporządkowując się narzuconym regułom albo ścisłym instrukcjom BHP dotyczącym pracy. Konieczna jest ponadto dobra umiejętność pracy pod presją czasu, w szybkim tempie i w relatywnym stresie, ponieważ nierzadko hydraulik jest zmuszony do usuwania awarii.

Osobom, które pracują w tym zawodzie, często stawia się dość wysokie wymagania dotyczące stanu zdrowia i kondycji. Oprócz świetnie rozwiniętego zmysłu równowagi jest również potrzebna wysoka sprawność układu oddechowego oraz świetnie wyostrzone zmysły: węch, wzrok i słuch.

Be the first to comment on "Hydraulik – specyfika zawodu"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.