Czym jest strona dla biura tłumaczeń?

Strona tłumaczenia, inaczej zwana stroną przeliczeniową jest rozumiana przez biuro tłumaczeń jako określona ilość znaków. W zależności czy tłumaczenie jest przysięgłe czy też zwykłe, biura tłumaczeń stosują inną ilość znaków przy rozliczeniu całego tłumaczenia.

Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego

Za stronę przeliczeniową tłumaczenia przysięgłego uważa się, zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu za czynność tłumacza przysięgłego, 1125 znaków ze spacjami. Mówiąc ?znaków ze spacjami? ministerstwo miało na myśli każdy postawiony znak, czyli np.: litera, spacja, dwukropek, cudzysłów czy też kropka.

Strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego

Tłumaczenia zwykłe, czyli nieuwierzytelnione pieczątką tłumacza przysięgłego, rządzą się własnymi prawami, ponieważ żadna ustawa nie reguluje tutaj określonej ilości znaków. Dlatego też biura tłumaczeń, za stronę przeliczeniową, przyjmują tu dowolną ilość znaków np.: 1500, 1600 lub 1800. Ilość ta zależy tylko od polityki, jakie przyjęło dane biuro tłumaczeń. Warszawa i Kraków są miejscowościami, gdzie przeważająca większość biur stosuje rozliczenie co 1800 znaków.

Jak wyliczyć stronę przeliczeniową

Najbardziej popularną metodą liczenia stron przeliczeniowych jest skorzystanie z programu MS Word, z funkcji ?statystyka wyrazów? w zakładce ?recenzja?. Wyświetloną liczbę znaków ze spacjami należy podzielić na 1800 i otrzymujemy ilość stron tłumaczeniowych zwykłych. Dzieląc na 1125 otrzymujemy ilość stron tłumaczeniowych przysięgłych.