Zainteresowanie językiem niemieckim

Wczoraj czytałem artykuł, który został opublikowany został na łamach jednego z portali, a nawiązujący do informacji o wzrastającym zainteresowaniu nauką języka niemieckiego. Okazuje się, iż znajomością języka niemieckiego może pochwalić się tylko 14% naszego społeczeństwa.

Takie to dane podał CBOS na podstawie przeprowadzonych badań statystycznych. Język niemiecki jest trzecim językiem obcym pod względem znajomości przez Polaków, po angielskim i rosyjskim. Jednak popularność języka niemieckiego wciąż rośnie, głównie wśród podmiotów gospodarczych, w komunikacji biznesowej.

Specjaliści wypowiadając się na ten temat, jednoznacznie mówią, iż w tym roku popularność na język niemiecki wzrasta. Szczególnie jeśli chodzi o nauka języka niemieckiego wśród biznesmenów, jak również wzrasta popularność usług tłumaczenia na język niemiecki i z języka niemieckiego. W związku właśnie z wzrostem popytu na usługi nauczania i usługi tłumaczeniowe wzrasta jakość tychże usług. Potwierdzają to zarówno szkoły językowe jak i biura tłumaczeń i tłumacze, argumentując głównie rozwijającą się współpracą polskich firm z firmami niemieckimi.

Znajomość języka niezbędna jest do wszelkich rozmów handlowych czy negocjacji, w której tłumacz języka niemieckiego jest nieodzownym ogniwem łączącym i pośrednikiem. Usługi tłumacza są szczególnie cenne dla właścicieli firm, prezesów i kadry kierowniczej.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Poleć
  • Wykop
  • Śledzik
  • Twitter