Budowa domu w 2023 – co się zmienia?

Od 2023 roku będzie nam łatwiej wybudować dom. Zmiany nowelizujące ustawę Prawo budowlane dotyczą nie tylko procesu budowlanego, ale i działań inwestycyjnych. Uproszczeniu ulega obieg dokumentów związanych z ubieganiem się o możliwość wybudowania domu. Nowe regulacje Prawa budowlanego wspomogą inwestorów, budowlańców i urzędników biorących udział w procesie budowlanym od strony technicznej i prawnej.

Od 2023 nie potrzebujesz pozwolenia na budowę domu

Brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę to jedna z ważniejszych zmian w ustawie Prawo budowlane. Teraz wybudujemy dom bez pozwolenia bez względu na jego wielkość. Jest to ważna zmiana, bo do tej pory o możliwości skorzystania z uproszczonego procesu inwestycyjnego decydowała wielkość zabudowy nieruchomości.

Jeszcze do grudnia 2022 r. inwestor mógł skorzystać z ulgi wyłącznie przy budowie domu o powierzchni mniejszej niż 70 m2. Od 2023 r. bez pozwolenia na budowę możemy także wybudować dom o powierzchni zabudowy większej niż 70 m2. Warunkiem jest jego wysokość – budynek nie może być wyższy niż dwie kondygnacje. W Takim przypadku będzie nas nadal obowiązywało pozwolenie na budowę.   

Według nowych przepisów Prawo budowlane procedura umożliwiająca wybudowanie domu będzie się odbywała poprzez zgłoszenie budowy. Oprócz zgłoszenia będzie nam potrzebny projekt architektoniczno-budowlany przygotowany przez architekta. Jeżeli budynek zajmuje więcej niż 70 m2, to pracami budowlanymi musi zarządzać kierownik budowy. Kierownik budowy może też wydać pozwolenie na użytkowanie domu.

Budowa na podstawie zgłoszenia – co się zmienia?

Od nowego roku powiększono katalog budowli, które można wybudować bez pozwolenia na budowę. Inwestor musi jedynie dostarczyć do właściwego urzędu zajmującego się regulacją procesu budowlanego zgłoszenia na budowę. Co istotne, niektóre budynki nie będą potrzebowały nawet zgłoszenia na budowę.

Co wybudujemy na podstawie zgłoszenia?

  • dom jednorodzinny o zabudowie niższej niż dwie kondygnacje
  • części budowlane wolnostojących elektrowni wiatrowych o wysokości nie mniejszej niż 3 m i większej niż 12 m. Moc takiej elektrowni wiatrowej nie może być większa niż moc odpowiednia dla mikrointalacji (50 kW).
  • wylot do naturalnych cieków i zbiorników na wody opadowe. Jeżeli zbiornik będzie większy niż 3 m3 i mniejszy niż 10 m3, wystarczy nam zgłoszenie budowy.

W przypadku elektrowni wiatrowej jednym z warunków kwalifikacji budowli do uproszczonego procesu budowlanego jest umiejscowienie instalacji. Elektrownia musi być oddalona od granicy działki przynajmniej o odległość równą wysokości elektrowni. Podczas zgłaszania budowy musimy mieć już zatwierdzony projekt techniczny elektrowni i wybranego kierownika budowy. Jeżeli elektrownia wiatrowa nie ma 3 m wysokości, nie musimy mieć nawet zgłoszenia na budowę.

Wybudujesz dom bez konieczności oddawania go do użytkowania

W 2023 r. łatwiej nam będzie wybudować dom bez konieczności składania zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do tej pory inwestor tuż po zakończeniu budowy musiał dodatkowo uzyskać zgodę na użytkowanie domu. Od tego roku decyzje o dopuszczeniu budynku do zamieszkania może wydać kierownik budowy nadzorujący prace budowlane.

Pozwolenie na użytkowanie domu będzie wymagane jedynie w sytuacji, kiedy inwestor będzie chciała zamieszkać w jeszcze niedokończonym domu. Wówczas będzie musiał zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu, udokumentować stan prac budowlanych i wystąpić o pozwolenie na użytkowanie domu.