Autocasco i NNW coraz popularniejsze

Mimo iż sytuacja finansowa wielu mieszkańców kraju nad Wisłą nie należy do najlepszych w Europie, to jednak z roku na rok następuje tu pewna poprawa. Widać to najlepiej na nabywanych autach i  ubezpieczeniach komunikacyjnych. W ostatnich latach bowiem większość polskich kierowców oprócz obowiązkowej polisy od odpowiedzialności cywilnej nabywa także ubezpieczenie autocasco i ubezpieczenie nnw.

Dodatkowe ubezpieczenie autocasco zawierane jest w celu ochrony przed wszelkimi zdarzeniami, których konsekwencją jest powstanie szkody. Ubezpieczenie autocasco zakresem ochrony obejmuje kolizję z istotami żywymi bądź przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, celowe uszkodzenie przez osoby trzecie, kradzież, rabunek, nieprzewidziane działanie sił przyrody, a także oddziaływanie czynników chemicznych i termicznych na zewnątrz pojazdu. Świadczenie za ubezpieczenie autocasco wypłacane jest zawsze niezależnie od tego, czy sprawcą był właściciel ubezpieczenia, czy też sprawca pozostał nieznany, ponieważ zbiegł z miejsca zdarzenia. Ubezpieczenie autocasco zależnie od potrzeb zawrzeć można dla wszystkich możliwych ryzyk lub tylko dla wybranych. Ubezpieczenie autocasco może być wykupione w dowolnym momencie dla każdego pojazdu posiadającego rejestracje na terenie kraju i obowiązkowe ubezpieczenie oc.

Drugim typem ubezpieczenia dobrowolnego, które stało się niemal standardem dla większości polskich kierowców jest ubezpieczenie nnw. Ten typ polisy chroni swoich właścicieli od ponoszenia skutków nieszczęśliwych zdarzeń. Tak wiec, jeśli w wypadku kierowca lub pasażerowie doznają poważnego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczenie nnw zapewni im wypłatę odszkodowania za doznane szkody. Świadczenie za ubezpieczenie nnw otrzymają także najbliżsi osoby zmarłej w następstwie zdarzenia zaistniałego na drodze. Z ubezpieczenia pokrywane są koszty transportu poszkodowanego do placówki medycznej, koszty leczenia, a także, jeśli jest taka potrzeba rehabilitacji. Ubezpieczenie nnw nabyć można w dwóch rodzajach. Pierwsze zawierane jest dla konkretnego pojazdu, dzięki czemu każda osoba posiadająca prawo jazdy, poruszająca się tym pojazdem w razie wypadku otrzyma należne odszkodowanie. Drugi typ polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków zawierany jest dla konkretnej osoby, dzięki czemu ubezpieczony kierowca może poruszać się różnymi pojazdami, na które posiada uprawnienia.

Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne zwiększają znacznie zakres ochrony i możliwą pomoc. Jednakże nie każdemu kierowcy dany typ polisy jest naprawdę potrzebny. Dlatego też przed wyborem ubezpieczeń dodatkowych należy dobrze zastanowić się, jakie ryzyka zagrażają danemu pojazdowi.