Ubezpieczenie OC nowonabywcy

ranking OCW myśl ustawy podczas zakupu samochodu zbywca jest zobowiązany przekazać nabywcy polisę ubezpieczeniową OC.

W ciągu miesiąca to jest 30 dni nowonabywca musi przepisać umowę na siebie bądź złożyć wypowiedzenie. Tylko w takim przypadku umowa ubezpieczenia nie trwa 12 miesięcy (nie wspominamy o umowach krótkoterminowych). Jeżeli nie zrobi tego w wyznaczonym terminie umowa będzie obowiązywać do końca jej trwania. Nie zwalnia to jednak nabywcy z przepisania umowy na swoje nazwisko.

Do tego dojdzie z pewnością rekalkulacja składki, w zależności od towarzystwa należy pokryć różnicę w cenie ubezpieczenia wynikającą z różnicy w zniżkach bądź miejscu zamieszkania, bądź też nie będzie trzeba pokrywać tej różnicy.

Jeżeli natomiast kierowca kupił auto, gdzie OC kończy się w terminie krótszym niż 30 dni wtedy mogą być dwie drogi. W niektórych towarzystwach nadal obowiązuje 30 dniowy termin wypowiedzenia umowy, trzeba jedynie dopłacić kwotę za kilka dni lub miesiąc ochrony. Druga droga jest taka, że ubezpieczyciel wymaga wypowiedzenia na 1 dzień przed końcem umowy w przeciwnym razie polisa OC zostanie wznowiona zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jeżeli poprzedni ubezpieczyciel posiadał pakiet, to znaczy OC i AC, zobowiązany jest przekazać jedynie OC, Autocasco nie przechodzi na nowego właściciela.

Warto pamiętać o tym aby nie okazało się, że ubezpieczenie które było niedrogie dla poprzedniego właściciela nie okazało się bardzo wysokie dla nowonabywcy.