Money management – co to jest?

Co jest kluczem do zyskownego inwestowania na rynku Forex? Odpowiedź jest prosta, odpowiednie dysponowanie swoim kapitałem. Istnieją zasady, kilka reguł, których warto się trzymać, ale oprócz adoptacji kluczowych zasad konieczne jest odpowiednie dopasowanie tzw. moneymanagmentu do własnego stylu inwestycyjnego. Z czym wiąże się zarządzanie kapitałem? To przede wszystkim kwestia określenia wielkości pozycji oraz podejmowanego ryzyka jakie jesteśmy w stanie unieść.

Co to jest zarządzanie kapitałem (ang. Money management MM)

Zarządzanie kapitałem na rynku Forex to ogólnie pojęty zakres działań, procesów oraz decyzji, które mają zapewnić efektywną alokację pieniędzy na rynku walutowym Forex. Zarządzanie kapitałem jest tożsame z zarządzaniem pieniędzmi, z angielskiego Money Management. Co mieści się w zakresie działań, procesów oraz decyzji związanych z zarządzaniem kapitałem? To przede wszystkim:

  • zarządzanie ryzykiem
  • ustalanie wielkości pozycji
  • szacowanie potencjalnego zarobku
  • stosowanie odpowiednich zleceń w celu efektywnej realizacji założeń dot. ryzyka oraz zarobku
  • dobór odpowiednich instrumentów Forex (z uwzględnieniem przede wszystkim rynkowej korelacji)

Zarządzanie kapitałem jest bardzo obszerną dziedziną. Podobnie jak z psychologią oraz strategią powinieneś nad nią nieustannie pracować i udoskonalać.

Money management. 5 zasad zarządzania kapitałem na Forex:

  • Ucinaj straty
  • Pozwalaj zyskom rosnąć
  • Nie podejmuj zbyt dużego ryzyka
  • Zwracaj uwagę na wszystkie swoje aktywa
  • Nie uśredniaj pozycji stratnych

Oczywiście każda z w/w zasad jest tylko częścią tych jakie warto przestrzegać by być zarabiającym Traderem.