Michaił Bułhakow

Michaił Bułhakow to jeden z najpopularniejszych pisarzy pochodzenia rosyjskiego. Wychowywał się w niezamożnej rodzinie, jednak już od najmłodszych lat miał stały kontakt z kulturą i sztuką. Studiował medycynę.

Jako pisarz zadebiutował w 1924 r. Wciąż cierpiał z powodu braku pieniędzy i szukał sposobów na poprawienie swojej sytuacji finansowej. Pracował jako kronikarz, konferansjer i reporter. Miał także talent aktorski.

Jego powieści zwykle balansowały na granicy fikcji i rzeczywistości. Spora część z nich powstała, gdy rodzina Bułhakowów zamieszkała w nowym mieszkaniu przy ulicy ul. Bolszaja Sadowaja 10, które nieodmiennie stanowiło inspirację dla twórczości literackiej Michaiła Bułhakowa.

Imię i nazwisko: Michaił Bułhakow

Data urodzenia, kraj: 10.03.1940, Rosja (Kijów)

Znane książki: Mistrz i Małgorzata, Fatalne jaja, Psie serce