Jak zostać pełnomocnikiem ds. zarządzania jakością?

Certyfikowane systemy zarządzania jakością stają się już powszechne w polskich firmach, jednostkach administracji publicznej, a nawet organizacjach pozarządowych.

Warto wiedzieć, że w każdej organizacji, która podejmuje wyzwanie wdrożenia SZJ zgodnego z ISO 9001 potrzebny jest pełnomocnik ds zarządzania jakością. Z tego artykułu dowiesz się, czym taka osoba się zajmuje oraz co trzeba zrobić, aby pracować na tym stanowisku.

Rola pełnomocnika ds zarządzania jakością

Osoba na tym stanowisku pełni bardzo ważną funkcję w organizacji w czasie przygotowywania się do certyfikacji oraz już po otrzymaniu certyfikatu. Pełnomocnik jest przedstawicielem najwyższego kierownictwa we wszystkich sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością. W fazie przygotowań do certyfikacji organizuje kontrolę obecnego stanu systemu zarządzania w firmie. Do jego obowiązków należy także kontaktowanie się z przedstawicielami jednostki certyfikującej. Poza tym pełnomocnik organizuje audyty wewnętrzne, a także szkolenia dla pracowników dotyczące wdrożenia zasad normy ISO 9001. Oczywiście pełnomocnik ds SZJ zdaje relacje kierownictwu z postępu prac oraz informuje o wszelkich trudnościach.

Jak zostać pełnomocnikiem ds zarządzania jakością?

Aby dobrze wypełniać obowiązki pełnomocnika potrzeba jest przede wszystkim wiedza dotycząca normy ISO 9001. Pełnomocnik powinien nie tylko znać jej założenia, ale też w pełni ją rozumieć i umieć przekazać tą wiedzę pozostałym pracownikom firmy. Odpowiedni zakres informacji dotyczących samej normy oraz prawidłowego wykonywania zadań na tym stanowisku można poznać biorąc udział w szkoleniu dla pełnomocników ds zarządzania jakością. (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/iso-9001-pelnomocnik-ds-jakoscia/ ). Dobry pełnomocnik poza wiedzą i umiejętnościami powinien też wyróżniać się dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Bardzo ważna w pracy pełnomocnika jest też sumienność, dokładność oraz terminowość.

Be the first to comment on "Jak zostać pełnomocnikiem ds. zarządzania jakością?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.