Jak znaleźć dobrego geodetę?

Powszechnie uważa się, że geodeta jest potrzebny tylko do prac, które są związane z pomiarami terenu. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że geodeta jest również niezastąpiony podczas budowy domu, a nawet już po jej zakończeniu. Jak zatem znaleźć dobrego geodetę i o co go zapytać?

Jakie uprawnienia powinien posiadać geodeta?

Uprawnienia konieczne do samodzielnego wykonywania pracy mogą uzyskać przede wszystkim fachowcy z dużą praktyką, którzy pomyślnie zdadzą egzamin państwowy. Nadaje się je aż w siedmiu skalach tematycznych. Osoba kupująca działkę i budująca dom, musi się rozejrzeć za specjalistą, który posiada pierwszy oraz drugi zakres uprawnień.

Geodeta z pierwszym zakresem ma pozwolenie na wykonywanie pomiarów tj.:

  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe – niezbędne do sporządzania map geodezyjnych do celów projektowych, a także podczas rozgraniczania oraz przy podziale nieruchomości;
  • pomiary realizacyjne – obejmujące ustalenie położenia danego budynku w terenie w pionie i w poziomie
  • pomiary inwentaryzacyjne – wykonywane podczas i już po zakończeniu budowy, obejmujące pomiary wszystkich elementów wybudowanych na danej działce.

Geodeci z drugim zakresem mają pozwolenie na:

  • rozgraniczanie i podział nieruchomości;
  • sporządzanie dokumentacji przeznaczonej do celów prawnych, na podstawie której można rozliczyć i ujawnić w ewidencji stan prawny określonego gruntu;
  • wykonywanie wyrysu z ewidencji gruntów, który jest niezbędny do założenia księgi wieczystej nieruchomości.

Czy geodeta zna teren?

Niezwykle istotne podczas wyboru geodety wydaje się jego znajomość terenu, a także stan wiedzy o aktualnie obowiązujących mapach konkretnych gruntów. Właśnie z tego powodu dobrze jest korzystać z usług geodetów, którzy działają na danym terenie i są zaznajomieni z miejscowymi realiami, a także śledzą zachodzące w okolicy zmiany. Miejscowy geodeta bez problemu potrafi wykonać mapy geodezyjne, gdyż dość często wie np. przewodach instalacyjnych, które znajdują się pod ziemią a, których nikt wcześniej nie naniósł na dokumenty gdyż stanowią samowolę budowlaną.

Zapraszamy do współpracy: FGFG – badania gruntu

Be the first to comment on "Jak znaleźć dobrego geodetę?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.