Dane statystyczne do pracy naukowej

Prace naukowe wymagają solidnego podparcia, nie tylko argumentami, ale i danymi. Wszelkie tezy, które są w nich stawiane wymagają twardych dowodów, które pozwalają je udowodnić. Dość często takie dowody są realizowane w oparciu o dane statystyczne. Skąd jednak czerpać dane statystyczne do pracy naukowej?

Dane zbierane przez Państwo

W naszym kraju główną instytucją, która zbiera różnego rodzaju dane statystyczne jest GUS czyli Główny Urząd Statystyczny. To właśnie on publikuje roczniki statystyczne, w którym opisuje i analizuje szereg danych związanych m.in. z demografią, gospodarką, przemysłem, rolnictwem. Okresowo publikuje również bardziej obszerne raporty, które głębiej analizują badany problem czy zjawisko. W GUSie znajdziemy jednak wyłącznie dane dotyczące Polski.

Odpowiednikiem polskiego GUSu dla krajów Unii Europejskiej jest Eurostat. Ta instytucja ma w obszarze zainteresowań wszystkie kraje Unii Europejskiej i publikuje dane statystyczne obrazujące jak wyglądają różnorodne zjawiska w poszczególnych jej krajach. Dzięki temu można szerzej spojrzeć na dany problem i przeanalizować jak np. wygląda sytuacja Polski na tle innych krajów europejskich.

Dane zbierane przez wywiadownie gospodarcze

Dane statystyczne, które możemy znaleźć w GUS czy w Eurostat nie zawsze są jednak wystarczające. Osoby analizujące kwestie związane z przedsiębiorczością, zachowaniem firm i inne zjawiska ekonomiczne, potrzebują danych bardziej szczegółowych, zebranych od podmiotów gospodarczych z danego sektora. Potrzebne im dane statystyczne do pracy naukowej obejmują bowiem m.in. informacje o wielkości i warunkach zatrudnienia, wynikach finansowych czy wydatkach na reklamę. Zbieraniem takich danych zajmują się wywiadownie gospodarcze.

Są to instytucje, których celem jest zbieranie danych o działalności firm z sektora prywatnego. Zebrane dane często są podstawą do publikowanych przez te firmy raportów, które pozwalają diagnozować określone zjawiska gospodarcze, np. rozwój rynku e-commerce w Polsce czy wydatki na reklamę w sektorze małych i średnich firm.

Wywiadownie takie udostępniają zebrane dane statystyczne do prac naukowych, magisterskich, licencjackich czy dyplomowych. Zwykle ich uzyskanie wiąże się z jakąś opłatą, ale wartością dodaną bywa fakt, że dane te są już w jakiś sposób zredagowane i można je analizować pod różnym kątem. Dzięki temu oszczędza się czas, jaki trzeba by było poświecić zbierając samodzielnie dane statystyczne do prac naukowych i można skupić się na analizowaniu otrzymanego materiału, który jest już po wstępnej obróbce.

Więcej informacji uzyskasz na: danedlastudenta.pl

Be the first to comment on "Dane statystyczne do pracy naukowej"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.