znaki towarowe

Znaki towarowe, których nie da się zarejestrować

Bezwzględną przesłanką do rejestracji znaków towarowych jest zdolność odróżniająca. Nie oznacza to, że znak musi być nowatorski i oryginalny. Te przesłanki bierze się pod uwagę, ale przy okazji innych praw własności intelektualnej. Jeśli chodzi o…