zawiesia łańcuchowe

No Image

Urządzenia do transportu ciężkiego.

Urządzenia takie jak dźwignice to maszyny używane do transportu (poziomego i pionowego) masywnych materiałów, ładunków i ludzi na bliskie odległości. Te urządzenia powinny być używane na właściwie przygotowanym gruncie, czyli na specjalnie przytwierdzonych szynach oraz…