wzór testamentu

No Image

Jak sporządzić testament

Każdy obywatel ma prawo do dowolnego dysponowania swoim majątkiem. Możemy więc określić, do kogo trafią wszystkie nasze dobra po naszej śmierci. Ostatnią wolę w formie testamentu spisać można na dwa sposoby: samodzielnie lub też z…