Jak sporządzić testament

testamentKażdy obywatel ma prawo do dowolnego dysponowania swoim majątkiem. Możemy więc określić, do kogo trafią wszystkie nasze dobra po naszej śmierci. Ostatnią wolę w formie testamentu spisać można na dwa sposoby: samodzielnie lub też z pomocą prawnika – w kancelarii notarialnej.

Sposób pierwszy jest zdecydowanie bardziej powszechny w naszym kraju, zapewne dlatego, że samodzielne napisanie testamentu nic nie kosztuje i jest naprawdę łatwe. Można w tym celu posłużyć się znalezionymi w sieci wzorami takiego dokumentu, ale sama forma nie jest w żaden sposób narzucona – nie ma wyraźnie określonej budowy czy tez stylu językowego.

Tak naprawdę pamiętać należy tylko o trzech podstawowych zasadach. Ich spełnienie wystarczy do tego, aby testament uznany został za prawomocny.

Najważniejsze jest to, aby cały testament sporządzony został odręcznie przez testatora. Nie można w tym celu wykorzystać wydruku komputerowego czy maszynopisu – takie dokumenty nie stwierdzają jednoznacznie, kto jest ich autorem.

Testament musi byc na dole wyraźnie podpisany. Podpis ten powinien składać się z pełnego imienia i nazwiska – absolutnie niedozwolone jest użycie samych inicjałów lub postawienie podpisu przypominającego raczej parafkę. Podpis należy tez złożyć pod wszystkimi wprowadzanymi później zmianami tak, aby nie było wątpliwości, że zostały dodane przez samego spadkodawcę.

Istotnym elementem, który powinien znaleźć się na testamencie, jest data jego sporządzenia. Dzięki niej nie ma problemu z określeniem, która wersja dokumentu jest obowiązująca – w przypadku, gdy autor sporządził ich kilka.