oznaczenie ce

Jakie informacje zawiera deklaracja właściwości użytkowych?

Deklaracje właściwości użytkowych (Declaration of Performance, a w skrócie DoP) tworzą producenci wyrobów budowlanych. Są one wymagane dla produktów objętych tzw. normą zharmonizowaną, która obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Wyroby, które spełniają europejskie wymagania posiadają…