Jakie informacje zawiera deklaracja właściwości użytkowych?

Deklaracje właściwości użytkowych (Declaration of Performance, a w skrócie DoP) tworzą producenci wyrobów budowlanych. Są one wymagane dla produktów objętych tzw. normą zharmonizowaną, która obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

Wyroby, które spełniają europejskie wymagania posiadają oznaczenie CE, natomiast nie ma obowiązku umieszczania tego oznaczenia w samym dokumencie.

W deklaracji znajdziemy zarówno informacje użytkowe, jak i formalne. Więcej na ten temat znajdziesz poniżej.

Informacje formalne

W grupie „informacje formalne” kryją się: typ wyrobu, nazwa i adres producenta, numer referencyjny i data wydania normy bądź oceny technicznej, informacje o jednostkach notyfikowanych oraz numer referencyjny specjalnej dokumentacji technicznej – jeśli jest to konieczne. Ostatnim elementem tej części jest oświadczenie producenta dotyczące zgodności produktu z deklarowanymi właściwościami i spełnianiu wymogów rozporządzenia unijnego nr 305/2011.

Informacje użytkowe

Ta grupa danych cieszy się zwykle większym zainteresowaniem klientów. Znajdziemy tu informacje dotyczące przeznaczenia produktu np. w jakich warunkach może być stosowany. W tej części dokumentu są też dane dotyczące wymiarów produktu oraz jego różnych właściwości np. wytrzymałości na ściskanie, izolacyjności akustycznej czy odporności na działanie pary wodnej. Bardzo ważnym parametrem jest też reakcja produktu na zmiany temperatury oraz działanie ognia.

Dostępność deklaracji właściwości użytkowych

Deklarację właściwości użytkowych producenci udostępniają klientom w formie kopii papierowej lub w wersji elektronicznej. Najczęściej deklaracje dotyczące poszczególnych produktów są dostępne na stronach internetowych marek budowlanych i można je pobrać wybierając plik z kodem identyfikacyjnym, który nas interesuje. Przykładowo dla wyrobów firmy Siniat deklaracje można znaleźć na tej stronie http://siniat.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych-systemy

Be the first to comment on "Jakie informacje zawiera deklaracja właściwości użytkowych?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.