Wizerunek pracodawcy – największe bolączki polskich firm

Z roku na rok obserwujemy narastające problemy z pozyskiwaniem i utrzymywaniem pracowników. Z raportu Hays wynika, iż coraz więcej firm świadomie inwestuje w działania budujące wizerunek pracodawcy. Zaangażowanie organizacji w proces budowania silnej marki pracodawcy udowadniają coraz popularniejsze rankingi pracodawców – Top Employers, Top 100 Employers, Great Place to Work, Antal, czy Pracodawca Roku.

Specjaliści w obszarze budowania marki pracodawcy są wymieniani jako jeden z tzw. zawodów przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że ich znaczenie będzie rosło. Wynika to m.in. ze zmian społeczno-demograficznych oraz organizacyjno-technologicznych, dokonujących się współcześnie na rynku pracy.

Dlaczego wizerunek pracodawcy odgrywa tak ważną rolę?

Zgodnie z przewidywaniami Międzynarodowej Organizacji Pracy, stały rozwój gospodarki światowej już wkrótce utrzymywać będzie jedynie 20% populacji zdolnej do pracy. W niedalekiej przyszłości zatrudnionych będzie o połowę mniej osób niż obecnie, a ponieważ ich praca będzie przynosiła trzykrotnie lepsze wyniki, pracownicy ci będą dwukrotnie lepiej opłacani. Wizerunek pracodawcy jeszcze nigdy nie odgrywał takiego znaczenia, co obecnie.

Oprócz deklarowanego wzrostu wynagrodzenia, firmy coraz większą uwagę przykładają do zapewniania pozafinansowych wartości. Składają się na nie m.in. odpowiedni wizerunek pracodawcy, udział w ciekawych projektach, możliwość rozwoju kariery. Dużą wagę przywiązuje się także do stabilności zatrudnienia. Pracownicy cenią sobie pracę dla znanej i rozpoznawalnej marki, elastyczny czas pracy, przyjazne środowisko pracy i dodatki pozapłacowe.

Jednym z podstawowych działań, które wymusiło na organizacjach wyraźne przesunięcie rynku pracy w stronę rynku wartościowego pracownika jest budowanie konkurencyjności własnych ofert pracy. – podpowiada Sebastian Kopiej z Commplace. – Czasy „prężenia muskułów” podczas rozmów kwalifikacyjnych minęły. Punkt ciężkości przesunął się na pracodawcę i jego umiejętność sprzedania siebie, jako najlepszego pracodawcy na rynku.

Zgodnie z raportem Randstad Employer Brand 2020, blisko co trzeci Polak planuje zmianę pracy, jednak faktyczne działania podejmuje jedynie co piąta osoba. Do najczęściej wybieranych kanałów i sposobów poszukiwania pracy, na których powinniśmy skupić się jeżeli chcemy zbudować określony wizerunek pracodawcy, zaliczamy: portale z ofertami pracy (50%), rekomendacje rodziny (41%) oraz wyszukiwarka Google (20%) i portale społecznościowe (19%).

Wizerunek pracodawcy w procesie budowania employer brandingu

Employer branding skupia się nie tylko na pozyskiwaniu i przyciąganiu nowych pracowników, ale także na utrzymywaniu zaangażowania wśród tych obecnie zatrudnianych. Budując określony wizerunek pracodawcy powinniśmy skupić się na budowaniu przewagi konkurencyjnej w obszarach istotnych z punktu widzenia pracownika. Zgodnie z raportem Randstad Employer Brand na 2020 rok, do najbardziej pożądanych aspektów zatrudnienia na polskim rynku należą atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, stabilność zatrudnienia oraz miła atmosfera pracy. Równie ważne dla pracowników są możliwość rozwoju zawodowego i równowaga między pracą a życiem prywatnym.

Najbardziej atrakcyjnymi benefitami pozapłacowymi w oczach Polaków są: dodatkowe świadczenia urlopowe, opieka zdrowotna, elastyczne godziny pracy, zwrot kosztów dojazdu do pracy oraz dofinansowanie dalszej edukacji. Z kolei najbardziej atrakcyjnymi branżami w 2020 roku w Polsce były: AGD, motoryzacja i usługi dla biznesu.

Wizerunek pracodawcy – dokąd zmierzamy?

Obecnie coraz wyraźniej dostrzegana jest zmiana postaw ludzi wobec pracy. Skutkuje to narastającymi trudnościami związanymi z pozyskiwaniem i zatrzymywaniem wartościowych pracowników. Kurczące się zasoby ludzkie pracowników w wieku produkcyjnym oraz odmienne postrzeganie rzeczywistości przez pokolenie wkraczające na rynek pracy, determinują kierunek w jakim podąża współcześnie kreowany wizerunek pracodawcy.

Organizacje znacznie dokładniej i rzetelniej, niż 10 lat temu śledzą rynek pracy, obserwując zarówno zmiany w samych systemach organizacyjnych, jak i zmiany demograficzno-społeczne. Obserwowane odchudzenie organizacji, odchodzenie od zatrudniania w pełnym wymiarze czasu pracy, umacnianie roli rozwoju osobistego, automatyzacja wielu procesów, a także pozbycie się obaw związanych z pracą zdalną, niosą określone skutki. Z jednej strony jest to zmniejszenie zatrudnienia, a z drugiej rosnącą chęć pozyskiwania wartościowych i sprawdzonych pracowników.

Obserwujemy, że z roku na rok w coraz mniejszym stopniu o konkurencyjności przedsiębiorstwa decydują czynniki materialne. – zauważa ekspert z Commplace. – Wizerunek pracodawcy, jako solidnego partnera, stawiającego na budowanie długofalowych i wartościowych relacji jest tym, co charakteryzuje współczesnych liderów.