Niestandardowa rekrutacja inwestycją w firmę

Każdej firmie zależy na pracownikach, którzy będą umiejętnie wykorzystywać swoje kompetencje i dzięki temu przynosić zyski. Często zdarza się jednak, że zatrudniona osoba nie spełnia oczekiwań pracodawcy i ewidentnie nie nadaje się na dane stanowisko. Taka sytuacja wynika zwykle ze źle przeprowadzonej rekrutacji. Obecnie wiele firm korzysta z niestandardowych metod, dających większą pewność zatrudnienia odpowiedniej osoby. Czy można przewidzieć, co czeka aplikanta?

Pierwszym istotnym etapem jest dotarcie do potencjalnego pracownika. Odpowiednie działania zapewnią wstępną eliminację niechcianych kandydatów. Dobrym przykładem może być sposób rekrutacji na stanowisko dyrektora marketingu CD Projekt Red. Poszukiwano osoby odważnej, nie bojącej się wyzwań, entuzjasty branży, a zarazem wysokiej klasy specjalisty. Doskonałym pomysłem było więc wprowadzenie do sklepów gry ?Marketing Director II?, którą w filmie promującym kampanię określono jako ?najbardziej zaawansowaną strategię czasu rzeczywistego?, za którą dostaje się pensję. Taka akcja gwarantowała zaangażowanie jedynie znawców tematu i osób chcących naprawdę uczestniczyć w życiu firmy. Można więc powiedzieć, że ofert pracy należy się spodziewać dosłownie w każdym miejscu.

Sposobów weryfikowania kompetencji kandydata jest nieskończenie wiele i zależą one wyłącznie od fantazji rekrutera. Podejście do klienta, łatwość wypowiedzi czy umiejętność radzenia sobie w stresującej sytuacji można zbadać różnymi metodami. Przykładowo, kandydat może spodziewać się że, rekruter krzyknie na niego, by sprawdzić stopień asertywności. Coraz częściej przeprowadza się także rekrutacje grupowe, dające możliwość zaobserwowania naturalnych reakcji kandydatów w czasie rzeczywistym. Dając do wykonania zadanie, które wymaga zaangażowania i współpracy, można zweryfikować jaką rolę przyjmuje dana osoba w grupie (np. lider lub pomysłodawca), jak wygląda jej nastawienie na cel, chęć współdziałania i wiele innych kompetencji, zarówno miękkich jak i twardych. Takim niestandardowym zadaniem może być np. zbudowanie czegoś z klocków lub ułożenie ciekawej historyjki na podstawie dostępnych rekwizytów.

Zespół rekrutujący ma także do dyspozycji wiele gotowych narzędzi. Testy kompetencji online, które w Polsce wciąż są nowością, na Zachodzie cieszą się już dużym powodzeniem. Jednak także u nas ich możliwości docenia coraz więcej firm: Bazując na obserwacjach rynku rekrutacji oraz na własnym doświadczeniu, śmiało mogę powiedzieć, że z tygodnia na tydzień zainteresowanie tego typu narzędziami cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W niedalekiej przyszłości większość firm będzie korzystała z profesjonalnych testów rekrutacyjnych online w codziennej pracy ? twierdzi Małgorzata Marzec, manager platformy testów rekrutacyjnych TestCV.com. Testy przygotowywane przez ekspertów z wielu dziedzin pozwalają zaoszczędzić czas, umożliwiając przebadanie dowolnej ilości kandydatów. Inną dostępną metodą jest Assessment Center ? kompleksowy ośrodek oceny, który zwykle przeprowadza zewnętrzna firma HR-owa. AC jest długotrwałe i często męczące dla kandydatów, których każdy ruch obserwowany jest przez wykwalifikowanego asesora. Składa się na nie wiele różnorodnych zadań, także tych wymienionych wcześniej, co gwarantuje najdokładniejsze zweryfikowanie kompetencji kandydata. AC dowodzi, że najlepszym sposobem wyboru idealnego pracownika, jest skorzystanie z kilku metod rekrutacji.

Dobry pracownik to osoba na wagę złota. Firmy, które zamierzają rozpocząć rekrutację powinny zdawać sobie sprawę z tego, że nie wystarczy zaprosić kogoś na rozmowę kwalifikacyjną i dokonać wyboru tylko na jej podstawie. Proces rekrutacyjny to inwestycja, której koszty zwrócą się z nawiązką po zatrudnieniu idealnej osoby na dane stanowisko.