Leczenie dysplazji szyjki macicy

Co to jest dysplazja szyjki macicy?

Dysplazja szyjki macicy jest przednowotworową zmianą w obrębie komórek macierzystych szyjki macicy. Spowodowana jest zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), ale powodują ją także inne czynniki. Nie jest dotychczas poznane, dlaczego niektóre kobiety rozwijają dysplazję i nowotwór szyjki macicy związane z infekcją HPV, a inne nie. Zwykle dysplazja szyjki macicy nie powoduje objawów chorobowych. Jest rozpoznawana przez biopsję tkanki pobranej z szyjki macicy, pochwy lub sromu. Leczenie, jeśli to konieczne, obejmuje ablację (zniszczenie) lub resekcję (usunięcie) nieprawidłowo zmienionego obszaru chorobowego.

Dostępne są na rynku szczepionki przeciwko niektórym wirusom HPV, związanym z rozwojem dysplazji i nowotworem szyjki macicy.
Dysplazja szyjki macicy charakteryzuje się obecnością przednowotworowych zmian komórek tworzących powierzchnię szyjki macicy lub samej macicy. Określenie dysplazja odnosi się do nieprawidłowego wyglądu komórek, obserwowanego pod mikroskopem. Stopień i zakres nieprawidłowości obserwowanej w biopsji próbki tkanki może być określany jako łagodna, umiarkowana lub ciężka dysplazja. Rozpoznanie dysplazji polega na pobieraniu próbek komórek powierzchniowych w celu stwierdzenia, czy są one prawidłowe lub nieprawidłowe i nie zapewniają 100% diagnozy, tę można uzyskać jedynie w wyniku biopsji tkanki.
Wyniki są opisywane w zależności od stopnia nieprawidłowości: ASCUS (nietypowe komórki płaskonabłonkowe), LSIL (niski poziom śródmiąższowego uszkodzenia tkanek) i HSIL (wysoka śródmiąższowa zmiana płaskonabłonkowa).

Co powoduje dysplazję szyjki macicy?

Dysplazja szyjki macicy rozwija się zwykle po zakażeniu szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). HPV jest bardzo częstym zakażeniem i jest najczęściej przenoszony przez kontakt seksualny. Większość zakażeń występuje u młodych kobiet, nie powodując objawów choroby. Czynniki, które mogą wpływać na rozwój zakażenia, obejmują:

  • wiek,
  • czas trwania infekcji,
  • zakażenie się typem HPV „wysokiego ryzyka”.

Źródło: wilmed.pl

Be the first to comment on "Leczenie dysplazji szyjki macicy"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.