Istotne pytania na temat odzieży roboczej

Przekazując pracownikom środki ochrony indywidualnej takie jak buty robocze, rękawice robocze, odzież itp., pracodawca musi mieć pod kontrolą ich właściwości zarówno użytkowe, jak i ochronne.

Musi również kontrolować osobiste ubrania robocze pracowników, z których korzystają oni, po wcześniejszej zgodzie. To pracodawca powinien dokonywać wszelkich napraw, odkażać odzież roboczą czy obuwie, konserwować je i prać. Powinien również zajmować się wszelkimi innymi środkami ochrony indywidualnej.

Czy pracodawca może pozwolić pracownikowi na samodzielne czyszczenie obuwia i odzieży?

Tak, jednak taka możliwość dotyczy tylko i wyłącznie prania odzieży. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie może wykonać tego zadania, pracodawca może pozwolić pracownikowi na samodzielnie oczyszczenie odzieży roboczej. Jednak w tej sytuacji, firma musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent.

Czy pracodawca może zostać obarczony grzywną, gdy nie dopilnuje dostarczenia swoim pracownikom odzieży roboczej?

Oczywiście. Jeśli pracodawca pozwala pracownikowi przystąpić do pracy bez odzież oraz obuwia roboczego albo gdy ich nie przekazuje mimo świadomości takiego obowiązku, może odpowiadać wówczas za wykroczenie.

Czy pracownik dostaje na własność, dostarczoną mu odzież i buty robocze?

Nie, ponieważ pracodawca przekazuje swoim pracownikom odzież i obuwie ochronne w sposób nieodpłatny. Mimo tego, iż użytkownik takiej odzieży roboczej i butów będzie z nich korzystał aż do ich całościowego zużycia albo upływu terminu wykorzystania (jest on określony w przepisach pracodawcy), jednak dalej te rzeczy są własnością pracodawcy.

Czy firma może w jakiś sposób zaoszczędzić, kiedy pozwoli swoim pracownikom na korzystanie z własnej odzieży?

Firma w taki sposób nie zyska nic. Jednak może jedynie zaoszczędzić czas związany na wybór oraz zakup odpowiedniej dla prowadzonej działalności odzieży roboczej. Korzystanie przez pracowników z własnej odzieży roboczej, nie skutkuje zwolnieniem pracodawcy z obowiązku obciążenia finansowego, związanego zapewnieniem swoim pracownikom odzieży i obuwia roboczego. Pracodawca musi bowiem w takim przypadku i tak wypłacić ekwiwalent pieniężny, nawet, wtedy gdy nie przekazie odzieży i obuwia roboczego pracownikom.

Be the first to comment on "Istotne pytania na temat odzieży roboczej"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.