Intrastat. Z czym to się je?

Wielu przedsiębiorców prowadzących handel z Wspólnotą dociera do pewnego specjalnego momentu w obrocie kupieckim z podmiotami z Unii Europejskiej. Innymi Słowy jest to granica progu statystycznego, który określa kiedy dana firma powinna zacząć przygotowywać i składać w Urzędzie Celnym deklaracje Intrastat.
Czym jest Intrastat?
Intrastat wymyślono w Unii w 1993 roku w celu dokonywania statystyki wymiany handlowej. Podsumowując, system Intrastat sprawdza kto, kiedy i jaki towar przesłał lub odebrał z innych Państw członkowskich. Intrastat w naszym kraju wprowadzono zaraz po naszej akcesji do Unii Europejskiej to znaczy 1 maja 2004 roku.Euforia podmiotów gospodarczych nie miała końca.
Koniec z kolejkami na Urzędach Celnych, wolny przepływ dóbr, brak odpraw, brak należności celnych. Żyć, handlować, nie umierać.
Deklaracja intrastat ma za zadanie powiadamianie odpowiednich instytucji o rodzaju i ilości towarów transportowanych w granicach Unii. Na deklaracji wpisuje się między innymi: opis towaru, masę netto, kraj pochodzenia, ilość i właściwy kod klasyfikacji zgodny z nomenklaturą scaloną. Odpowiednie dobranie kodów celnych może być problematyczne osobom nieznającym specyfiki czynności pracownika agencji celnej. Samo
przygotowanie deklaracji Intrastat męczący i niewdzięczny proces. Często przytrafia się, że opis towaru przywiezionego wyrażony jest w formie numerów katalogowych. Do tego dochodzą błędy na fakturach jak przykładowo brak masy. I tu należy zadać sobie pytanie: czy warto męczyć się samemu, czy zlecić przygotowanie deklaracji przygotowanym firmom, które posiadają właściwą wiedzę i doświadczenie.