Dobry księgowy w Warszawie

Księgowy zajmuje się wszystkimi czynnościami, które są związane z finansami i prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych. Na czym dokładnie polega zawód ksiegowego, po czym poznać ksiegowego godnego zaufania i co w ogóle musi zrobić osoba, by mogła stać się księgowym? Odpowiedzi na wszystkie z wymienionych pytań znajdują się w tym artykule.

Zawód księgowego w Warszawie

Warszawscy księgowi pracują najczęściej w korporacjach, lokalnych firmach lub przedsiębiorstwach. To właśnie tam zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych, księgowaniem bieżących wydatków, wyliczaniem rezerw oraz podatków, przygotowywaniem i wykonywaniem przelewów bankowych, a także sprawdzaniem ich zgodności z dokumentacją. Co więcej, zajmują się też współpracą z instytucjami zewnętrznymi, typu ZUS, GUS czy NBP. To dzięki księgowym przedsiębiorcy mają więcej czasu na rozwój swojego biznesu, ponieważ nie muszą zajmować się prowadzeniem tej części biura.

Jakiemu księgowemu zaufać?

Jedną z najważniejszych rzeczy, którą należy sprawdzić przed wyborem księgowego, są opinie na jego temat. Czy to od znajomych, czy z forów internetowych, dobrze jest zaufać polecanej osobie. Dobry księgowy to przede wszystkim osoba wybitnie znająca aktualne prawo oraz matematykę. Dodatkowym atutem jest odporność na stres i jakże istotne dotrzymywanie terminów. W tym zawodzie sprawdzają się dokładne, w niektórych przypadkach wręcz pedantyczne osoby, które lubią mieć wszystko pod kontrolą i „dopięte na ostatni guzik”.

Co robi księgowy by zdobyć zawód

Osoba, która chce zdobyć zawód księgowego najczęściej kończy kierunek studiów związany z finansami i rachunkowością, zarządzaniem lub ekonomią. Nie ma jednoznacznego kierunku, wymaganego do wykonywania obowiązków w tym zawodzie. Poza tym istnieją specjalne kursy, dzięki którym również można zyskać zawód księgowego. Inną sprawą jest uzyskanie certyfikatu księgowego. Ustawa Ministerstwa Finansów określa, kto i na jakich zasadach może go otrzymać. W zależności od tego, czy osoba jest absolwentem studiów, czy skończyła kurs, obowiązują inne wytyczne. Bardzo ważne jest tutaj odbycie praktyk 2-letnich (dla osób z wykształceniem średnim wraz z koniecznością zdania egzaminu Ministra Finansów) i 3-letnich (dla osób z wykształceniem wyższym).