Czym jest wydziedziczenie

testamentZgodnie z polskim prawem spadkowym po śmierci spadkodawcy prawo do dziedziczenia po nim zyskuje najbliższa rodzina. To, kto kolejno może ubiegać się o spadek oraz w jakiej części mu on przysługuje, szczegółowo określa ustawa. Grono osób uprawnionych do dziedziczenia to spadkobiercy ustawowi. Przepis ten obowiązuje, jeśli spadkodawca nie zostawił po sobie prawomocnego testamentu. Dokument taki może bowiem zupełnie zaburzyć kolejność dziedziczenia, a nawet wykluczyć rodzinę z kręgu osób, którym przypadnie majątek zmarłego.

Wykluczenie rodziny z grupy spadkobierców to inaczej wydziedziczenie. Termin ten jest powszechnie znany i stosowany, jednak jego znaczenie może być błędnie rozumiane. W języku potocznym przez wydziedziczenie ma się na myśli pozbawienie prawa do jakiegokolwiek zysku po śmierci spadkodawcy.

Tymczasem zgodnie z prawem spadkowym w praktyce nie oznacza to całkowitego odebrania dóbr majątkowych spadkobiercom ustawowym. Rodzinie przysługuje bowiem prawo do ubiegania się o zachowek – pewną kwotę pieniężną. Wysokość zachowku zależy od wartości majątku po zmarłym członku rodziny.

Istotne jest to, że ten rodzaj „rekompensaty” nie jest przyznawany automatycznie. Sam zainteresowany ma 5 lat na złożenie do sądu wniosku o zachowek. Kwotę tą ma obowiązek wypłacić spadkobierca testamentowy (lub też grupa spadkobierców). Po okresie 5 lat sprawa co do zasady zostaje uznana za przedawnioną i sąd może odrzucić wniosek.