Czym charakteryzuje się dobre biuro rachunkowe?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą lub też prowadząc niewielki sklep (internetowy lub stacjonarny) staramy się maksymalnie ograniczyć koszty, tak aby jak największa część zarobków trafiała do naszej kieszeni. Fundusze te możemy następnie wykorzystać na inwestycje, zakup wyposażenia, czy też zatrudnienie dodatkowego pracownika. Początkowo jednakże staramy się unikać takich wydatków, a dodatkowo samodzielnie prowadzimy księgowość, by uniknąć konieczności podjęcia współpracy z biurem rachunkowym.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nasze przedsiębiorstwo rozrasta się w szybkim tempie, natomiast my nie mamy czasu ani chęci, by spędzać długie godziny żmudnie zliczając wszystkie poniesione koszty oraz uzyskane przychody? Warto wtedy powierzyć prowadzenie księgowości specjalistom, który nie tylko właściwie zadbają o wypełnianie poszczególnych rubryk księgi przychodów i rozchodów, ale także podpowiedzą nam w których obszarach prowadzonej działalności starać się możemy o ulgi podatkowe, dotacje, czy też inne formy wsparcia finansowego oferowanego przez państwo.

Jak mówią specjaliści z krakowskiego biura EFECTIVO aby, wybrać biuro rachunkowe, z którym współpraca będzie ze wszech miar satysfakcjonująca, konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy rynku i wybór przedsiębiorstwa, którego profil działalności w najwyższym stopniu odpowiadać będzie naszym potrzebom oraz oczekiwaniom. Kontaktując się z przedstawicielem firmy świadczącej usługi rachunkowo-księgowe zapytajmy przede wszystkim o uprawnienia do prowadzenia działalności, a więc wydane przez odpowiedni organ państwowy certyfikaty i pozwolenia. Szczególnie w Sieci natrafić można bowiem na ogłoszenia firm oferujących pomoc w prowadzeniu ewidencji, w przypadku których wnikliwsza analiza wykazuje brak niezbędnych pozwoleń kwalifikujących do obsługi ksiąg rachunkowych klienta. Korzystanie z ich usług jest o tyle ryzykowne, że za jakikolwiek błąd oraz nieprawidłowe rozliczenia odpowiada klient rzeczonego biura, ponoszący odpowiedzialność za powierzenie swoich dokumentów rozliczeniowych nieodpowiedniemu podmiotowi. Aby upewnić się o wiarygodności biura, z którym mamy zamiar podjąć współpracę, warto także zapytać przedstawiciela takiego przedsiębiorstwa o zakres świadczonych usług. Zalecamy przede wszystkim zasięgnięcie informacji o dostępności między innymi takich usług jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa ewidencji oraz zarządzanie dokumentami ściśle odnoszącymi się do ubezpieczeń społecznych.

Pod uwagę wziąć należy również doświadczenie osoby, której mamy zamiar powierzyć naszą dokumentację rachunkową. Nie jest bowiem tajemnicą, iż przedsiębiorstwo specjalizujące się w rozwiązywaniu problemów prawnych swoich klientów rozliczać się będzie zarówno z Urzędem Skarbowym jak również z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sposób inny niż będzie to mieć miejsce w przypadku sklepu z artykułami AGD. Musimy mieć stuprocentową pewność, iż wynajęty przez nas księgowy podoła powierzonemu mu zadaniu i prawidłowo zaksięguje zarówno poniesione przez nas koszty prowadzonej działalności gospodarczej jak i wygenerowane zyski. Mając na uwadze wszystkie powyższe wytyczne, możemy być pewni iż trafimy pod dobre skrzydła!

Be the first to comment on "Czym charakteryzuje się dobre biuro rachunkowe?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.