urządzenia do produkcji żywności

Zastosowanie pomp spożywczych do produkcji żywności

Pompy spożywcze muszą być tak zaprojektowane i wykonane, aby spełniać wymogi związane z higieniczną produkcją żywności, kosmetyków, oraz leków. Sterylność jest podstawą uzyskania certyfikatu do kontaktów z produktami spożywczymi. Kolejnym warunkiem, jaki muszą spełniać pompy…