regały magazynowe

No Image

Specyfika funkcjonowania magazynu

Magazyn to jednostka funkcjonalna powołana do składowania dóbr materialnych okresowo wyłączonych z obiegu, mająca wydzieloną do tego celu przestrzeń oraz odpowiednie urządzenia techniczne umożliwiające relokację oraz obsługę zmagazynowanych towarów. Najważniejszą rolą magazynu jest utrzymanie towarów…


No Image

Wyposażenie hal magazynowych

Nie trzeba pracować w przemyśle jako magazynier, aby doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że przechowywanie towaru do dystrybucji wcale nie jest taką prostą sprawą. I nie chodzi tu tylko o problem logistyczny, jak pomieścić…