Wyjątkowa pomoc dzieciom – Fundacja „Dorastaj z Nami”

Wyjątkowa pomoc dzieciom, to nie jest stwierdzenie nadużycie. Użycie tego stwierdzenia jest poprawne, bo dotyczy dzieci, które ulegają szczególnemu ryzyku. To grupę młodych ludzi, których rodzice pełnią służbę. Pełnią służbę w wojsku, policji, straży pożarnej, a nawet w formacjach ratownictwa medycznego. To dzieci, których rodzice narażają swoje życie w służbie innym.

Wychodzą z domu pełnego miłości i spokoju do pracy, z której mogą nie wrócić. Nie wprowadzają dzieci w niebezpieczeństwa wykonywanego zawodu żeby ich bez powodu nie przestraszyć. Nie spowodować, że dziecko z niepokojem będzie liczyło minuty spóźnienia rodzica, gdy przychodzi godzina jego powrotu z pracy. Pomoc dzieciom osieroconym przez żołnierza, policjanta, ratownika medycznego czy strażaka świadczy powołana do tego celu Fundacja „Dorastaj z Nami”.

Cele statutowe Fundacji „Dorastaj z Nami”

Żadne z dzieci nie prosi się o to, by stać się beneficjentem Fundacji „Dorastaj z Nami”. Jednak, gdy nieszczęście zapuka do drzwi dziecka żołnierza, policjanta, czy strażaka, pomocną dłoń wyciąga Fundacja „Dorastaj z Nami” oferując pomoc dzieciom bohaterów. Gdy zabraknie jednego z rodziców status materialny rodziny się pogarsza. Dlatego fundacja pomaga w opłaceniu czesnego za przedszkole, szkołę lub studia. W ofercie fundacji jest pomoc dzieciom w sfinansowaniu zajęć dodatkowych takich jak: korepetycje, nauka języków obcych czy zajęcia sportowe. Fundacja pomoże także opłacić kolonie lub obozy. Dla dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania program fundacji zakłada opłatę za internat czy akademik. Jednym z najważniejszych celów statutowych Fundacji „Dorastaj z Nami” jest pomoc dzieciom, którą świadczy wykwalifikowany personel medyczny. Po dramacie, którym jest utrata rodzica, bardzo ważna jest opieka psychologiczna. Taką zapewni fundacja i dziecku, i jego bliskim jeśli zachodzi taka potrzeba.

Jeśli chcesz wspomóc Fundację „Dorastaj z Nami”

Ty też możesz nieść pomoc dzieciom, którymi opiekuje się Fundacja Dorastaj z Nami. Zapewne nie jedna osoba chciałaby to zrobić pamiętając o tym, że dziecko straciło rodzica podczas służby Polakom. Można to zrobić wpłacając jednorazowo pieniążki bezpośrednio na konto fundacji. Można także zlecić stałe, comiesięczne wpłaty na pomoc dzieciom. Jest jeszcze inna forma wsparcia. Można bowiem przystąpić do misji „Zawsze Wierni”. Fundacja „Dorastaj z Nami” zaproponowała ten program finansowy dla tych, którzy chcieliby regularnie zasilać konto organizacji i tak nieść pomoc dzieciom zmarłych funkcjonariuszy.  Numer konta fundacji znaleźć można na stronie internetowej fundacji.

Materiał zewnętrzny