Wybór – lokata krótko- a długoterminowa?

Wybór konkretnego rozwiązania dla pomnażania, czy choćby tylko przetrzymywania własnych oszczędności nie zawsze jest proste w gąszczu różnego typu ofert serwowanych klientom przez banki. Jednym z rozważanych czynników jest termin zapadalności lokaty. W pewnych miesiącach sukces odnoszą osoby decydujące się na lokaty krótkoterminowe, w innych przypadkach lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie lokat długoterminowych. Jak wybrać najlepsze rozwiązanie w danym okresie?

Lokaty bankowe należą do produktów terminowych, przynajmniej w zdecydowanej większości. Wymagają one od swych posiadaczy rezygnacji z dysponowania własnym kapitałem do momentu wygaśnięcia umowy, choć nie jest to regułą. Jedynie dotrzymanie terminu zapadalności lokaty może zagwarantować właścicielowi lokaty zysk. Z tego powodu podpisanie umowy o prowadzenie rachunku lokaty bankowej niemal uniemożliwia przeniesienie środków na inny, bardziej atrakcyjny rachunek w czasie trwającej umowy bankowej.

Lokaty długoterminowe

Ten typ lokat bankowych opiera się zazwyczaj zawirowaniom na rynku finansowym. Jeśli lokata nie została opisana oprocentowaniem zmiennym, jej właściciel ma pewność określonego przed zawarciem umowy zysku. Jednak jeśli lokata posiada zmienne stopy procentowe, dostosowuje się do warunków zewnętrznych jedynie w nieco mniejszej skali niż alternatywne lokaty krótkoterminowe. Ta mniejsza skala wynika z uzależnienia oprocentowania od tylko jednego z czynników określających rynek finansowy. Zmiany nie muszą być również wprowadzane automatycznie, lecz np. kwartalnie, przez co klient banku przez dłuższy okres czasu korzysta z wartości odpowiadających wcześniejszym miesiącom.

Lokaty krótkoterminowe

Oszczędzanie zazwyczaj nie opiera się o jednokrotne wykorzystanie lokaty krótkoterminowej. Związane jest raczej z wieloletnim procesem wymagającym odnawiania lokat. Wykorzystanie do tego celu lokat krótkoterminowych w najsilniejszy sposób dostosowuje wartość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku lokaty do określonych warunków finansowych w kraju i na świecie. Niemal każde odnowienie miesięcznej nawet lokaty bankowej oznacza zawieranie umowy na nowych warunkach, które zostały dostosowane do wartości inflacji, rozwoju gospodarczego, wysokości stóp procentowych NBP, itp., w danym okresie czasu.

Wybór rozwiązania wymaga przeprowadzenia analizy rynku. Warto zapoznać się z oczekiwaniami analityków względem kolejnych kroków Rady Polityki Pieniężnej. Podnoszenie wartości stóp procentowych oznacza lepsze wyniki dla osób posiadających lokaty krótkoterminowe. Porównanie lokat długoterminowych w tym samym czasie oznacza stratę dla klienta, który osiąga niższe zyski niż konkurencja. W przypadku przewidywanych obniżek stóp procentowych, najlepsza lokata oznacza wybór lokaty długoterminowej o oprocentowaniu stałym, ewentualnie rzadko dostosowywanym. W takich warunkach klient banku przez dłuższy okres czasu korzystać będzie mógł z wyższego oprocentowania niż spotykane na rynku finansowym.

Be the first to comment on "Wybór – lokata krótko- a długoterminowa?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.