Ubezpieczenia majątkowe- chroń swoje mienie

Ubezpieczyć można praktycznie wszystko- zaczynając od mieszkania, domu, auta, a kończąc na odpowiedzialności cywilnej. Taki ogrom ubezpieczeń zmusza do dokonania ich podziału na kategorie: majątkowe oraz osobowe. Taki podział wydaje się być jak najbardziej słuszny i użyteczny.

Według Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej polisy podzielone są na działy:

  • dział I- ubezpieczenia na życie,
  • dział II- pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Definicja Ubezpieczenia majątkowego

Ubezpieczenie majątkowe jest ochroną naszego majątku we wszelkiej postaci. Za majątek uważa się najczęściej pieniądze- to fakt. Jednakże prawo cywilne podchodzi do zagadnienia w sposób bardziej kompleksowy, gdyż majątkiem jest posiadane mienie jak i świadczenia, które mielibyśmy pokryć przez ponoszenie przez nas odpowiedzialności. W rezultacie ubezpieczenia majątkowe można podzielić na:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejOC,
  • ubezpieczenie mienia.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej– w skrócie nazywane ubezpieczeniem OC; jest szczególnym typem ubezpieczenia majątkowego, ponieważ nie zabezpiecza ubezpieczonego w sposób bezpośredni. Towarzystwo ubezpieczeniowe zawierając z nami polisę OC bierze na swoje barki naszą odpowiedzialność cywilną. Jednym słowem zostajemy zwolnieni z obowiązku wypłacenia osobom trzecim odszkodowania za szkodę, do której się przyczyniliśmy. Polisa OC chroni więc nasz budżet na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Najważniejszym rodzajem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest oczywiście obowiązkowe OC auta, jednakże istnieją inne, np. OC rolników, OC w życiu prywatnym, czy też OC danych grup zawodowych (komorników, brokerów, nauczycieli itd.)

Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie mienia– to rodzaj ubezpieczenia majątkowego zapewniające ochronę naszych dóbr materialnych na wypadek uszkodzenia lub utraty, wskutek zdarzeń takich jak wybuch, uszkodzenie mechaniczne lub grabież. Polisa może chronić nasz majątek w postaci nieruchomości, samochodu, firmy, upraw rolnych, narzędzi, przedmiotów domowego użytku … Można by było wymieniać bez końca, gdyż to co chcemy ubezpieczyć zależy tylko od nas i od oferty danego ubezpieczyciela. Najważniejszą kwestią ubezpieczenia mienia jest suma ubezpieczenia, która ogranicza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń do pewnej kwoty. Najczęściej spotykanym ubezpieczeniem mienia jest:

  • ubezpieczenie nieruchomości (mieszkania, domu),
  • ubezpieczenie AC (autocasco),
  • ubezpieczenie maszyn oraz urządzeń rolniczych,
  • ubezpieczenie niewypracowanego zysku dla firm i przedsiębiorstw (bussines interruption).

Be the first to comment on "Ubezpieczenia majątkowe- chroń swoje mienie"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.