Ubezpieczenia komunikacyjne- informacje

Tematyka ubezpieczeń staje się coraz popularniejsza- prawdopodobnie przyczynia się do tego zwiększenie świadomości ludzi. Pamiętajmy, że wypadek może się przydarzyć każdemu, w żadnym razie nie wiemy kiedy i co nam się złego przydarzy. Ci, którzy zdecydowali się ubezpieczyć są w największym stopniu tego świadomi. Najpopularniejszym ubezpieczeniem są polisy komunikacyjne.

Definicja ubezpieczeń komunikacyjnych

Polisy komunikacyjne są to ubezpieczenia należące do działu II ubezpieczeń– ubezpieczenia majątkowe oraz inne osobowe. Polisy te mają ścisły związek z ruchem drogowym i zdarzeniami, które mogą z niego wyniknąć. Chronią one przed skutkami nieprzyjemnych zdarzeń na drodze takich jak wypadek, kolizja lub kradzież. Istotną cechą charakteryzującą ubezpieczenia komunikacyjne jest to, że zapewniają bezpieczeństwo nasze jak również i innych uczestników ruchu. Należy pamiętać dodatkowo o tym, że chronione jest mienie, jak również zdrowie i życie nasze oraz innych.

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do czołówki najpopularniejszych polis– aż 2/3 wszystkich podpisanych umów należy do polis ?drogowych?. A są nimi ubezpieczenia: OC, AC oraz NNW.

OC kierowcy- bezpieczeństwo swoje i innych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu– ta długa nazwa ubezpieczenia stoi za najbardziej znanym skrótem używanym w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli OC samochodu. Jest to obowiązkowe, a jednocześnie najważniejsze ubezpieczenie pojazdu. W razie nieprzyjemnego zdarzenia drogowego zakład ubezpieczeń przenosi odpowiedzialność na siebie i zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania poszkodowanym. Finansowe zadośćuczynienie może dotyczyć mienia, jak również zdrowia czy życia osób trzecich.

Właściwie my sami nie skorzystamy w sposób bezpośredni z polisy OC, ale kiedy to my stajemy się poszkodowanymi w wypadku, dziękujemy za to, że OC jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie AC- ochrona pojazdów

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem z rodzaju komunikacyjnych. Różni się od ubezpieczenia OC tym, że ochrona z tytułu AC dotyczy bezpośrednio nas samych. W razie uszkodzenia auta, nawet całkowitej jego straty, ubezpieczyciel zobowiązuje się do polepszenia naszej sytuacji- likwiduje zaistniałą szkodę. Szkoda ta może być związana z wypadkiem, kradzieżą, albo nawet drobną stłuczką. Autocasco może przewidywać dodatkowo ochronę w przypadku kradzieży auta. Likwidacja szkody przeważnie polega na wypłacie odszkodowania.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera- zdrowie i życie najważniejsze

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera jest ubezpieczeniem osobowym. Zapewnia ono ochronę osób przebywających w ubezpieczonym aucie, bez znaczenia kim oni dla nas są. W ramach ubezpieczenia NNW towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia osobom poszkodowanym– szkoda może polegać na uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Na co wykorzystane zostanie odszkodowanie należy już do zainteresowanego, może je wydać na leki lub zakup pomocniczego sprzętu.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Poleć
  • Wykop
  • Śledzik
  • Twitter

Be the first to comment on "Ubezpieczenia komunikacyjne- informacje"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.