analiza wierszy

No Image

Analiza wierszy i gotowce

Kiedy młody człowiek staje przed perspektywą przeczytania, tak potężnego dzieła jak chociażby Quo Vadis, gdyż będzie to lektura, omawiana na najbliższej lekcji języka polskiego, nie zawsze pała do tej czynności optymizmem. Częściej poszukuje on innych,…


No Image

Czego uczy analiza i interpretacja wierszy?

Język polski to przedmiot, który uczy przede wszystkim  tego, w jaki sposób przedstawiciele różnych epok literackich widzieli otaczającą ich rzeczywistość. Z tego też względu, uczenie czy wykładanie języka polskiego opiera się przede wszystkim na bliższym…