AAG collagen max

No Image

Paintballowe porachunki

Mija już trzeci tydzień po firmowym wyjeździe integracyjnym, a ja dalej mam na rękach i nogach siniaki. Są to ślady po trafieniach kulkami paintballowymi. Nasza firma w tym roku zorganizowała wraz z innymi firmami wspólny…