System ERP – jak przebiega jego wdrożenie?

Tradycyjne wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie to proces bardzo złożony, i  niestety nie zawsze kończący się sukcesem. Zupełnie inaczej wygląda wdrożenie przy zastosowaniu metodyki zwinnej. W tym przypadku klient otrzymuje pierwsze działające elementy systemu bardzo szybko, więc możliwe są bieżące korekty. Wdrożenie takie wymaga jednak sprawnej współpracy zarówno klienta, jak i wykonawcy.

System ERP: droga do usprawnienia firmy. Ale z pewnymi warunkami

System ERP, jak każde narzędzie informatyczne, jest tylko narzędziem. A jako takie może być błędnie używane, tak, że jego stosowanie nie przyniesie żadnych korzyści. Jak tego uniknąć? Kluczem jest sprawnie i profesjonalnie przeprowadzony cały proces tworzenia i wdrożenia oprogramowania: od analiz wstępnych, poprzez wdrażanie, aż po szkolenia pracowników oraz – o czym często się zapomina – również menedżerów. Bo to właśnie kadra zarządzająca dostaje w postaci systemu ERP mocne i uniwersalne narzędzie do sprawnego zarządzania firmą. To właśnie od sprawnego wdrożenia zależy sukces całego przedsięwzięcia. A skuteczność takiego wdrożenia praktycznie gwarantuje nowa filozofia tworzenia oprogramowania, czyli metodyka zwinna.

Analiza wstępna: fundament

Bez względu na to, że programowanie tworzy się według metody tradycyjnej (kaskadowej), czy zwinnej, pierwszym krokiem wdrożenia systemu ERP nie są bynajmniej prace informatyczne. To dokładna analiza wszelkich procesów zachodzących w firmie.

Jednak o ile w przypadku metody tradycyjnej, analizy wstępne to proces dość długi i mocno złożony, to w metodykach zwinnych analizy przedwdrożeniowe są mniej złożone i o wiele krótsze. Inny jest też ich cel – chodzi o wyszczególnienie poszczególnych procesów biznesowych i zaproponowanie klientowi narzędzi informatycznych, które szybko dadzą zauważalne (mierzalne) korzyści.

Krok po kroku

Istotą metodyki zwinnej są „małe kroczki” – czyli tworzenie w krótkim czasie, mniejszych, ale w pełni funkcjonalnych i działających zgodnie z potrzebami klienta, modułów oprogramowania. Etapy te nazywa się sprintami, co w pełni oddaje ich charakter – to rzeczywiście krótki (bo maksimum kilkutygodniowy) szybki „bieg”, po którym klient otrzymuje w pełni działający element systemu. Dopiero wtedy można przejść do następnego sprintu, i stworzyć kolejny moduł, lub rozbudować obecny o nowe funkcje.

Testy na bieżąco

W przeciwieństwie do tradycyjnych sposobów wdrażania, w metodyce zwinnej tworzone oprogramowanie testuje się niemal na bieżąco. To wyjście bardzo atrakcyjne zarówno dla klienta, jak i twórcy oprogramowania. Nietrudno się przecież domyślić, że dużo łatwiej wprowadzać nieliczne zmiany w trakcie tworzenia systemu, niż liczne i poważne zmiany tuż przed jego ostatecznym ukończeniem. Mocno adekwatna wydaje się tutaj analogia budowlana – wszelkie zmiany dużo łatwiej realizuje się w trakcie budowy poszczególnych pięter czy nawet pomieszczeń, niż tuż przed ukończeniem całego budynku.

Szkolenia, czyli system dla ludzi

Bez względu czy tworzenie systemu ERP przebiega w sposób tradycyjny czy zwinny, konieczne jest przeszkolenie pracowników oraz kadry zarządzającej z obsługi systemu oraz jego poszczególnych modułów. Systemy ERP mogą bowiem z jednej strony znacząco poprawić wydajność pracowników, a z drugiej – dać menedżerom wiele danych, które odpowiednio wykorzystane pozwolą skierować firmę na nowe ścieżki rozwoju.

Be the first to comment on "System ERP – jak przebiega jego wdrożenie?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.