Stacjonarnie, lub mobilnie

Jednym z powszechnych podziałów działań reklamowych, jest podział na reklamę stacjonarną oraz mobilną. Klasycznym przykładem tej pierwszej ? szczególnie jeśli omawiana jest reklama zewnętrzna ? są występujące w wielu miastach i przy trasach przejazdowych bilboardy oraz banery reklamowe. Umieszcza się je w miejscach o dużym ruchu samochodowym, pieszym, lub takich, które skupiają zarówno kierowców, jak i osoby poruszające się bez pomocy aut. Bardzo dobrą lokalizacją dla reklamy stacjonarnej są bez wątpienia ruchliwe centra dużych miast, a także węzły komunikacji publicznej lub ulice, po których przemieszcza się wielu kierowców.

Przyczepa reklamowa - reklama mobilnaReklama stacjonarna w miejscach o dużej ilości osób to bardzo częsty widok. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Obecnie dużą rolę w działaniach promocyjnych odgrywa reklama mobilna. Polega ona na przewożeniu reklamy w tych miejscach, w których przewiduje się spotkać dużą ilość potencjalnych odbiorców. Wykorzystuje się w tym celu specjalnie przygotowane przyczepy reklamowe, jakie są holowane przez auta poruszające się z niedużą prędkością. W przypadku reklamy mobilnej również bardzo ważne jest to, by znajdowała się ona w lokalizacjach, w których w danym czasie będzie się znajdowało wiele osób. Dlatego najczęściej również spotyka się tę formę w centrach miast, na ruchliwych trasach, szczególnie na wlocie i wylocie do miast, a także w sytuacjach, kiedy w danym miejscu zbiera się duża liczba osób. Różnica polega jednak na tym, ze reklamę na przyczepie można w każdej chwili przewieźć w inne miejsce lub też cały czas znajduje się ona w ruchu. Mobilna reklama pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, dzięki temu, że nie pozostaje ona w jednym miejscu. Bardziej zwraca na siebie uwagę obiekt, który się przemieszcza, nawet z niewielką prędkością, niż ten, który stale pozostaje w bezruchu. Poza tym mobilność daje szerszy zakres możliwości niż jest to w przypadku reklamy stacjonarnej, która raz ustawiona, najczęściej powinna znajdować się długo w jednym miejscu, a potem należy ją wymienić.