Przygotowanie do rozmowy o pracę w Holandii. Jak to zrobić?

Rozmowy w Polsce wyglądają zwykle w sposób oczywisty dla każdego, jednak czy tak samo jest w Holandii? W większości przypadków schemat rozmów kwalifikacyjnych jest również dość podobny. Przede wszystkim przed rozmową kwalifikacyjną należy złożyć CV. Sama rekrutacja najczęściej jest przeprowadzana w kilku etapach, ale w większości przypadków zawsze są one do siebie dość podobne.

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?

W przypadku rozmów o pracę w Holandii warto poznać, chociaż kilka zwrotów pozwalających na porozumienie się z pracodawcą. Nawet w przypadku gdy chce się aplikować do pracy w Holandii bez znajomości języka to i tak nie uniknie się przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Brak umiejętności porozumienia się może być dość znaczną przeszkodą w przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku korzystania z usług agencji pracy w większości przypadków można liczyć na pomoc doświadczonych osób właśnie z tych agencji, które pomogą podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Najczęściej na takiej rozmowie kandydat poznaje najważniejsze informacje o pracy, warunkach zatrudnienia, przedsiębiorstwa, zarobków i wielu innych najważniejszych kwestii. Oczywiście pracodawca również będzie chciał zapewne zweryfikować informacje zawarte w CV, dlatego też może chcieć zadać pytania dotyczące kompetencji czy też spraw prywatnych.

Równe traktowanie

W Holandii bardzo istotne jest równe traktowanie każdego pracownika i dlatego też istnieje wiele pytań, o które pracodawca nie powinien pytać. Przede wszystkim w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie powinny występować pytania dotyczące kwestii rasowych czy też religijnych.

Może natomiast pojawić się pytanie, czy religia kandydata do pracy nie będzie kolidowała z zakresem wykonywanych obowiązków, czy też czasem ich wykonywania. Jest to związane ze z góry określonymi przepisami i każda osoba (nawet ta niebędąca Holendrem) może zgłosić fakt naruszenia kwestii religijnych, czy też rasowych do komisji spraw równego traktowania.

Ważne informacje

Jak widać różnica pomiędzy Polską a Holandią, nie jest jakaś szczególna. W głównej mierze wszystko opiera się na różnicach kulturowych. Sama idea rozmowy kwalifikacyjnej jest bardzo podobna. Najważniejszą kwestią jest poznanie najważniejszych zwrotów umożliwiających nam komunikację z potencjalnym pracodawcą. Dzięki temu uzyskanie pracy będzie łatwiejsze. Nieoceniona będzie także pomoc agencji pracy przy przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szukasz zatrudnienia w Holandii? Zwróć się do Holland Contracting.