Podróż do Hiszpanii w tym roku

W związku z pandemią wirusa SARS-COV 2, oraz wysokim poziomem liczby zakażonych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróżowanie za granicę, o ile nie jest to konieczne.

W związku z pandemią wirusa SARS-COV 2, oraz wysokim poziomem liczby zakażonych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróżowanie za granicę, o ile nie jest to konieczne.


Co należy wziąć pod uwagę przed podróżą do Hiszpanii?

Wybierając się w podróż do Hiszpanii, musimy pamiętać, że obowiązuje tam nakaz noszenia maseczki ochronnej w przestrzeni publicznej otwartej i zamkniętej oraz w komunikacji miejskiej.

Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby niepełnosprawne, osoby mające trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkrywaniu ust i nosa, dzieci do lat 6 oraz osoby uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu.

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki grozi mandat w wysokości do 100 euro.

Każdy podróżny przybywający do Hiszpanii (drogą powietrzną lub morską) zobowiązany jest do poddania się kontroli zdrowotnej, która obejmuje:

  • mierzenie temperatury (poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe),
  • sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną stanu zdrowia.

Za gorączkę będzie uznawana temperatura 37,5 °C oraz wyższa.

W przypadku stwierdzenia gorączki lub podejrzeń o wykazywanie objawów COVID-19, pasażer zostanie poddany kolejnej kontroli, czyli ponownego mierzenia temperatury, badanie lekarskie. Jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione zostanie uruchomiony alert sanitarny (wg protokołów przygotowanych wspólnie przez władze centralne i regionalne), a pasażer zostanie skierowany do odpowiedniego centrum medycznego.

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy.

UWAGA! Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Test musi być zrealizowany w czasie 72 godzin przed terminem przyjazdu.

Zaświadczenie w formie papierowej lub cyfrowej (w języku hiszpańskim i/lub angielskim, francuskim, niemieckim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański) musi zawierać: datę badania, dane osobowe pacjenta oraz numer dokumentu (wskazany w formularzu sanitarnym), oznaczenie i dane kontaktowe do ośrodka medycznego wykonującego test oraz wskazanie negatywnego wyniku.

W wyjątkowych sytuacjach, w razie braku możliwości wypełnienia formularza sanitarnego w wersji on-line, podróżujący będą mogli wypełnić go w formie papierowej przed wejściem na pokład.

Uwaga! konieczne będzie wtedy dołączenie do formularza oryginału zaświadczenia o wykonaniu testu PCR.

Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą przedstawiać wyniku testu.

Uwaga! Obecnie posiadanie zaświadczenia o odbytym szczepieniu przeciwko COVID-19, niezwalania z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu.

Ograniczenia wjazdowe dla osób podróżujących do Hiszpanii z państw trzecich obowiązują do 31 maja 2021 roku. Zamknięte pozostają przejścia graniczne w Ceucie i Melilli. Ograniczenia nie obowiązują na granicy lądowej z Andorą.

Zaleca się, aby szukać konkretnych informacji na temat obszaru, w którym zamierzasz podróżować. Na przykład, ograniczenia zdrowotne i przepisy obowiązujące na Costa Brava mogą być zupełnie inne niż w Maladze czy na Majorce. W czerwcu powinny pojawić się nowe przepisy dla całej Hiszpanii.

Na czym polegają tłumaczenia medyczne?

Tłumaczenia medyczne są to tłumaczenia specjalistyczne z zakresu medycyny oraz farmacji, wykonywane przez tłumacza medycznego, który ma wiedzę i doświadczenie w tego rodzaju treściach. Taki specjalista musi posiadać wiedzę medyczną, dlatego też tłumaczami medycznymi często są lekarze. W takim procesie tłumaczenia prócz terminologii medycznej ważne jest doświadczenie i praktyka.

Wyjeżdżając do innego kraju w tym Hiszpanii należy przetłumaczyć test na COVID-19 korzystając z usług tłumacza medycznego przysięgłego.