Outsourcing usług księgowych jako sposób na redukcję kosztów w firmie

Szukanie oszczędność w firmie jest naturalną sprawą. Najczęściej duża konkurencja zmusza przedsiębiorców do nieustannego usprawniania swojej działalności, ale również redukcji kosztów. Pomocna może być wówczas usługa outsourcingu księgowości, która polega na przekazaniu zewnętrznej firmie księgowości oraz administracji kadr i płac.

Istota outsourcingu

Istota outsourcingu polega na wydzieleniu ze struktury przedsiębiorstwa niektórych funkcji (które realizowało samodzielnie) i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Usługa ta pozwala przedsiębiorstwu skupić się wyłącznie na istotnych dla niego kwestiach.

Outsourcing usług księgowych – na czym polega?

Outsourcing usług księgowych polega na powierzeniu księgowości i innych spraw administracyjnych wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Usługę tę w swojej ofercie ma coraz więcej biur rachunkowych, m.in. MAC Accounting z Warszawy.

Cele outsourcingu:

 • redukcja kosztów funkcjonowania firmy,
 • przedsiębiorstwo może koncentrować się tylko na głównej działalności,
 • usprawnienie funkcjonowania firmy,
 • dostęp do nowoczesnych technologii, programów finansowych,
 • posiadanie kompetentnych księgowych, którzy zapewniają ciągłość pracy,
 • zwiększenie skali działalności.

Umowa z firmą outsourcingową – na co zwrócić uwagę?

 • informacje dotyczące zakresu usług; specjaliści z MAC Accounting przygotowali dla swoich klientów 3 pakiety usług, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb,
 • czas trwania umowy,
 • informacje na temat kontroli wykonywanych usług i ponoszenia odpowiedzialności za nie,
 • cena za wykonywane usługi,
 • informacja na temat zasad komunikowania się pomiędzy firmami,
 • informacja na temat sposobu przekazywania sobie informacji.

Outsourcing a redukcja kosztów w funkcjonowaniu firmy

Outsourcing pozwala przedsiębiorcy skupić całą swoją uwagę na głównej działalności firmy. Redukcja kosztów związanych z prowadzeniem księgowości może wynosić nawet 20-50%.

Obniżenie kosztów związanych z tą usługą odnosi się do:

 • zmniejszenia zatrudnienia,
 • zmniejszenie kosztów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (wynagrodzenia, premie, składki na ubezpieczenia, urlop, zwolnienie chorobowe),
 • oszczędzanie na sprzęcie informatycznym, oprogramowaniu, kursach dla pracowników,
 • firmie outsourcingowej płaci się tylko za wykonane zadania,
 • zmniejszenie kosztów logistycznych, m.in. powierzchnia biurowa, wyposażenie biura, artykuły biurowe.

Inne zalety ousorcingu usług księgowych:

 • obsługiwanie księgowości przez wykwalifikowane osoby,
 • współpraca partnerska,
 • zachowanie ciągłości pracy,
 • stały dostęp do informacji i danych (online),
 • przechowywanie dokumentacji,
 • gwarancja poufności danych finansowych i pracowniczych,
 • odpowiedzialność za ewentualne błędy ponosi firma zewnętrzna.

Przekazanie prowadzenia księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym ma wiele zalet. Najistotniejszą dla przedsiębiorców jest oczywiście możliwość zmniejszenia kosztów utrzymania firmy, a co za tym idzie większego skupienia się na rozwoju jej działalności. Outsourcing usług księgowych pozwala na kontrolowanie finansów i lepsze zarządzanie swoim budżetem. Szeroki wachlarz możliwości, jakie daje outsourcing sprawił, że decyduje się na niego coraz więcej firm.

Więcej informacji na temat usługi zewnętrznej księgowości znajdziemy na stronie macaccounting.pl.

Be the first to comment on "Outsourcing usług księgowych jako sposób na redukcję kosztów w firmie"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.