Olej przepracowany i inne odpady przemysłowe – jak składować?

Gospodarowanie odpadami przemysłowymi generuje koszty, które w ostatnim okresie zauważalnie wzrosły. Składowanie odpadów jest niezbędne ze względu na ekologię, a także przepisy prawa. Można także przeprowadzać je w sposób ekonomiczny, dla ograniczenia wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami. W jaki sposób składować opony i części samochodowe, a także olej przepracowany, który jest zaklasyfikowany jako odpad niebezpieczny?

W przemyślane motoryzacyjnym i innych gałęziach niezbędne staje się składowanie odpadów. Przy zastosowaniu się do odpowiednich wytycznych można znacząco ograniczyć koszty ich odbioru, transportowania oraz utylizacji. Jak składować poszczególne typy odpadów powstających w w zakładach mechanicznych?

Olej przepracowany

Odpady z rynku motoryzacyjnego podlegające utylizacji to między innymi zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe. Olej przepracowany musi być przechowywany i transportowany w odpowiednich warunkach, zgodnie z przepisami. Stanowi on odpad niebezpieczny i po przedostaniu się do gleby, wód gruntowych czy powietrza może doprowadzić do groźnego skażenia. Z tego względu odpowiednie zagospodarowanie olejów przepracowanych ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o ekologię i walkę z odpadami.

Olej przepracowany należy składować w specjalnych bańkach lub mauzerze z nakrętką. Do transportu pojemniki muszą być szczelnie zamknięte. Jak podają firmy zajmujące się odbiorem odpadów, najbardziej ekonomiczną i optymalną ilością, jaką należy oddać do transportowania, jest 500 litrów oleju.

Części samochodowe

Zużyte części samochodowe nie są biodegradowalne. Zawierają ponadto wiele szkodliwych substancji. Pozostawianie ich na śmietniku jest nieekologiczne i niebezpieczne. Takie postępowanie jest też zagrożone mandatem wysokości 500 zł. Zużyte akumulatory należy oddawać do sklepu, a sprzedawcy są zobowiązani do ich odbioru. W składowaniu zużytych części samochodowych ważnym elementem jest segregacja. Odpady z tej grupy należy ponadto magazynować w sposób niezagrażający środowisku, zdrowiu i życiu ludzi.

Opony samochodowe

Do odpadów generowanych w przemyśle motoryzacyjnym zaliczamy również zużyte opony samochodowe. Firmy zajmujące się odbiorem odpadów bardzo często określają minimalne ilości opon do transportu. Zwykle około to 20 – 30 sztuk to minimalna ilość do zamówienia transportu odpadów, zaś ilość która pozwala pozbyć się zużytych opon w korzystnej cenie jest znacznie większa i wynosi kilkaset sztuk do jednorazowego odbioru.