Ocena pracownicza

Każdy pracownik podczas swojej pracy jest oceniany. Najczęściej pracodawca ocenia go każdego dnia, jeśli tylko ma z nim bezpośredni kontakt i może skontrolować wykonywana przez niego pracę. Niestety w dużych przedsiębiorstwach nie ma takiej możliwości. Pracodawca z reguły nawet nie zna wszystkich swoich pracowników i nie jest w stanie powiedzieć za co są oni odpowiedzialni.

Zajmuje się tym dział HR. Żaden kierownik, czy tez menager nie może zapominać o tym, że on również podlega okresowej ocenie. Dokonywana jest ona jednak na nieco innych zasadach. Przydaje się więc tutaj informacja zwrotna 360. Ocena kadry kierowniczej jest kluczowa dla przedsiębiorstwa. Ma ona mniejsze znaczenie w czasach prosperitom, gdyż menager nie musi bardzo starać o to zysk ekonomiczny swojego przedsiębiorstwa. Klienci sami zgłaszają się po dane usługi lub towary, a wydatki na kampanie i działania promocyjne mogą być obniżane. Ocena jest ważna zwłaszcza w czasach gorszej koniunktury gospodarczej, czy też okresowego załamania rynku. Menager, który dobrze radził sobie w czasach ożywienia gospodarczego, może zupełnie nie mieć pomysłu na strategię przedsiębiorstwa w nowych i cięższych czasach.

Ocena kadry zarządzającej ma miejsce poprzez wypełnienie odpowiednich ankiet zarówno przez osoby jej podległe, jak i również przez osoby względem niej nadrzędne. Oczywiście wielu kierowników i menagerów najczęściej bardzo obawia się takiej oceny. Może się bowiem okazać, że ich praca jest postrzegana w niekorzystnym świetle, że nikt nie docenia tego co robią, że są źle rozumiani przez swoich pracowników i tak dalej. Oczywiście menager nie powinien sam wybierać osób, które powinny go ocenić. Jeśli by tak było, to informacja zwrotna 360 nie miałaby najmniejszego sensu.

Chodzi przecież nie tylko o uzyskanie pozytywnych ocen, ale i również tych negatywnych. To właśnie dzięki nim przecież widzimy popełniane błędy i jesteśmy w stanie je korygować. Negatywne oceny nie mają za zadanie dołować menagera i zmniejszać wiarę we własne możliwości, ale mają być pewnym drogowskazem. Pracownicy mówią, co się im podoba, a co nie w obecnym sposobie zarządzania i delikatnie mogą zasugerować w ten sposób inne rozwiązania. Informacja zwrotna 360ma więc wartość nie tylko dla samych menagerów, ale i dla właścicieli przedsiębiorstwa, zarządu lub dyrekcji.

Be the first to comment on "Ocena pracownicza"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.