Nieruchomości – samodzielnie czy z pośrednikiem?

W obecnych czasach, z wszechobecnym i wszechwiedzącym internetem, mogłoby się wydawać, że usługi pośredników w obrocie nieruchomościami staną się czymś zbędnym. Istnieje przecież łatwy dostęp do wszelkich informacji, ofert, a nawet przepisów czy wymogów. Z tematem zakupu lub sprzedaży majątku nieruchomego teoretycznie możemy poradzić sobie samodzielnie. Czy jednak rzeczywiście tak jest?

Pamiętajmy jednak, że są to rzeczywiście ważne decyzje życiowe – dotyczą bowiem naszych wieloletnich oszczędności czy zaciągnięcia istotnego zobowiązania kredytowego na dziesiątki lat. Nie warto więc działać bez profesjonalnego rozeznania i fachowej pomocy, bo transakcje nieruchomościami obarczone są jednak dużym ryzykiem.

Potrzebna jest spora dawka wiedzy z zakresu zawiłych rozwiązań prawnych, a także realiów ekonomicznych.

Pośrednik jako doświadczony profesjonalista pilotuje długotrwały proces doprowadzający do zawarcia umowy kupna czy sprzedaży nieruchomości. Oszczędza to nam na pewno sporo czasu. Potrafi on bowiem sprawnie kojarzyć uczestników transakcji, szybko dopasowuje też liczne wymagania każdej ze stron. Profesjonalny agent może rzetelnie, ale i atrakcyjnie opisać każdy lokal oraz zadbać o jego odpowiednią promocję. Dobrze wie także, jak skonstruować ofertę i ją publikować w odpowiednich portalach czy w pismach. Praca pośrednika zdecydowanie zwiększa szanse dotarcia do szerszego grona odpowiedniego profilu odbiorców.

Ważnym zadaniem pośrednika jest także sprawdzenie i zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Bardzo istotna dla nas jest weryfikacja stanu prawnego nieruchomości oraz udzielenie wsparcia w załatwianiu formalności czy wyjaśnianiu skomplikowanych sformułowań prawnych zawartych w umowie i umiejętnie wynegocjuje cenę nieruchomości. Współpracując z profesjonalistą, możemy też liczyć na dużą pomoc w konstruowaniu i negocjacji warunków umowy. Dzięki pośrednikowi uzyskamy także możliwość skalkulowania sobie wszelkich opłat notarialnych i sądowych.

Profesjonalista zawsze potrafi bardzo obiektywnie ocenić wartość danego lokalu oraz wszelkie jego dobre i słabe strony. Wynika to z doskonałej orientacji w warunkach, wymogach oraz stawkach obowiązujących na określonym rynku. Podejmując współpracę z konkretnym pośrednikiem, warto jednak zawczasu zapoznać się z opiniami o jego pracy, oraz sprawdzić, czy posiada on licencję zawodową. Taka licencja stanowi obiektywne poświadczenie ukończenia odpowiednich studiów. Wiedza agenta nieruchomości powinna też być (przynajmniej do czasu deregulacji) potwierdzona certyfikatem nadawanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wiarygodność pośrednika i numer jego licencji możemy zawsze sprawdzić w Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa).

Jeśli chcemy skorzystać z usług profesjonalnego agenta – powinniśmy zawrzeć z nim odpowiednią umowę pośrednictwa. Mamy potem, dzięki temu, możliwość dochodzenia ewentualnego odszkodowania w razie popełnienia przez pośrednika rażących błędów. Ponadto profesjonalni agenci podlegają także odpowiedzialności o charakterze dyscyplinarnym przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która to może pozbawić ich licencji.

Be the first to comment on "Nieruchomości – samodzielnie czy z pośrednikiem?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.