Na czym polega pomoc biura rachunkowego?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności czy ilość zatrudnianych pracowników. Sprostanie wszystkim wymogom może ciążącym na osobie mającej przedsiębiorstwo być naprawdę trudne. W tym wszystkim może okazać się niezbędna pomoc dobrego biura rachunkowego.

Biura rachunkowe to firmy, które mają uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych i świadczą one usługi księgowe. Jego zadaniem jest odciążenie przedsiębiorcy i pośredniczenie w różnych formalnościach związanych z działalnością. Jednak to nadal jest bardzo duże uogólnienie, dlatego warto dokładnie się zastanowić, na czym polega pomoc biura rachunkowego?

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Podstawowym zakresem działalności niemal wszystkich biur rachunkowych działających obecnie na rynku są działania związane z prowadzeniem księgowości. Pewne jest, że osoby specjalizujące się w podatkach i ich nowelizacjach, znacznie szybciej i lepiej znajdą rozwiązania finansowe dopasowane do potrzeb Twojej firmy – nie dość, że jest to możliwość poczynienia oszczędności związanych z zatrudnieniem własnego księgowego na pełen etat, to jeszcze masz dostęp do wiedzy i doświadczenia wszystkich pracowników danego biura rachunkowego. To wszystko przekłada się na lepsze wykorzystanie możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych przez firmę. Zdarza się też, że zakres usług biura rachunkowego jest znacznie szerszy. Często biura oferują profesjonalną pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw: zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i różnego rodzaju spółek. Ponadto biuro rachunkowe może przygotowywać dla swoich klientów raporty, analizy i prognozy finansowe. Często także bierze na siebie windykację należności. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dysponuje dużą przestrzenią biurową, może także wykupić usługę archiwizacji dokumentów.

Biuro rachunkowe a odpowiedzialność prawna.

Zgodnie z artykułem 26 Ordynacji podatkowej za błędy i nieścisłości podatkowe do odpowiedzialności zostanie pociągnięty przedsiębiorca. Właściciel firmy może żądać odszkodowania od biura rachunkowego za konsekwencje wynikłe z nierzetelnego prowadzenia księgowości. Podstawą do rozpoczęcia postępowania sądowego staje się w takim przypadku art. 471 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z zawartym tam zapisem, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Wiele firm zajmujących się obsługą księgową firm, oferuje szeroki wachlarz usług. Nowoczesne metody księgowości pozwalają obsługiwać przedsiębiorstwa z całego kraju i z zagranicy. Oprócz profesjonalnego wsparcia ekspertów biuro rachunkowe udostępnia również specjalistyczne narzędzia do wystawiania faktur i przesyłania dokumentów.