Język chiński – jak się uczyć?

Język chiński jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie, oczywiście pod względem opanowania go przez obcokrajowców. Faktycznie – poprawna wymowa (szczególnie ton głosu wymawiania poszczególnych wyrazów) oraz pisownia mogą sprawiać wiele problemów. Dlatego bardzo poważnie trzeba przemyśleć wybór odpowiedniej metody nauczania.

Nic więc dziwnego, że powstała niejedna szkoła językowa , która zajmuje się nauczaniem języka chińskiego. Nauka tego języka jest tym trudniejsza, że nie posiada on alfabetu, dlatego jednym sposobem na przyswojenie znaków chińskich jest nauka na pamięć. Żadna kreseczka w strukturze graficznej chińskiego znaku nie jest przypadkowa ? nawet kolejność ich stawiania jest istotna, co o czym mówią specjalne reguły pisowni.

Dlatego język chiński w Krakowie jest nauczany na wiele sposobów. Na początku można próbować osłuchać się z nim, oglądając bajki i seriale telewizyjne. Nie należy się zrażać brakiem rozumienia wypowiedzi! Wręcz przeciwnie ? na tym etapie najlepiej wstrzymać się jeszcze z podręcznikową teorią. Najpierw trzeba przyzwyczaić się do dźwięków. I to naprawdę solidnie, ponieważ w całym języku chińskim znanych jest aż dziewięćdziesiąt tysięcy znaków! Na szczęście do codziennego funkcjonowania, czytania prasy czy książek wystarczy od dwóch do pięciu tysięcy z nich. Jednak w porównaniu do kilkudziesięciu znaków w języku polskim jest to ciągle ilość kolosalna. D

latego niejedna szkoła językowa w Krakowie stoi przed problemem ? jak efektywnie nauczać tak trudnego języka?

Z tego powodu coraz częściej stosuje się nie tylko suchą naukę języka, ale także przedstawia się słuchaczom kulturę Dalekiego Wschodu, tamtejsze obyczaje i realia życia codziennego. Zderzenie języka z tego typu atrakcjami jest niewątpliwie bardzo zachęcające do dalszej nauki.