Jakie są rodzaje magazynów?

Obecnie magazyny można podzielić na wiele typów, mając na względzie mnóstwo różnorodnych czynników. Poszczególne typy również różnią się pomiędzy sobą nie tylko pod względem konstrukcji, ale również sposobu przechowywania towarów i zakresu działania.

Podział magazynów ze względu na konstrukcję

Mając na uwadze typ magazynu oraz jego konstrukcje, podział tego typu obiektów można przedstawić w sposób następujący:

 • magazyny otwarte będące najtańszym typem magazynów zarówno w eksploatacji, jak i budowie. Stosowane są przede wszystkim do przechowywania produktów, które nie zostaną uszkodzone pod wpływem czynników atmosferycznych;
 • magazyny półotwarte to budowle zadaszone, które mają dwie lub maksymalnie trzy ściany. Niezależnie od konstrukcji w takim przypadku zawsze przynajmniej jeden bok musi zostać otwarty. Tego typu magazyny nie muszą być przytwierdzane do gruntu na stałe, możliwe jest ich czasowe umieszczenie w danym miejscu, zależnie od potrzeb. Przeznaczone są do magazynowania produktów potrzebujących dostępu świeżego powietrza, które choć są odporne na zmiany temperatur, to jednak warunki atmosferyczne mogą oddziaływać na nie w negatywny sposób;
 • magazyny zamknięte są stale związane z gruntem i solidnie zabudowane z każdej strony. W zależności od potrzeb mogą być wyposażone w elementy chłodnicze lub wentylację. Najlepszym przykładem obrazującym czym jest magazyn zamknięty, może być silos, zbiornik zamknięty (zarówno naziemny, jak i podziemny czy nadziemny) czy budynki magazynowe;
 • magazyny specjalne to obiekty dopasowane całkowicie do specjalnych wymogów produktów, które będą w nim przechowywane. Przykładem magazynu specjalnego mogą być chłodnie, przechowalnie owoców czy magazyny paliw.
 • Wszystkie rodzaje magazynów dostępne są w ofercieMagazyny do wynajęcia Wrocław – Axiimmo.com

Podział magazynów ze względu na sposób składowania towarów

Nierozerwalnie z podziałem magazynów ze względu na ich konstrukcję związana jest klasyfikacja obiektów uwzględniająca także sposób składowania towarów. Mając to na względzie, magazyny można podzielić na magazyny niskiego składowania, czyli takie, w których towary mogą być składowane do wysokości nieprzekraczającej 4,2 m. W tej klasyfikacji znajdują się również magazyny średniego składowania (licząc od podłogi, wysokość miejsca składowania mieści się w przedziale od 4,2 m do 7,2 m) oraz magazyny wysokiego składowania (w tym przypadku wysokość składowania ładunków przekracza 7,2 m).

Ze względu na znaczące wysokości składowania ładunku, w przypadku magazynów średniego oraz wysokiego składowania, zarówno w celu umieszczenia towaru, jak i jego przeniesienia, niezbędne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu.

Podział magazynów z uwzględnieniem ich funkcji

Bardzo często stosowaną klasyfikacją obiektów magazynowych jest podział z uwzględnieniem pełnionych przez nie funkcji, co przedstawia się w następujący sposób:

 1. magazyny kontenerowe – towar jest przywożony jak i magazynowany w specjalnych kontenerach;
 2. magazyny celne – ładunek znajduje się w nim do momentu zwolnienia przez służbę celną;
 3. magazyny konsygnacyjne to obiekty znajdujące się pod nadzorem służb celnych, z których korzystają przede wszystkim firmy zajmujące się transportem towarów spoza UE;
 4. magazyny dostawcze charakteryzują się tym, że gromadzenie i wydawanie towarów odbywa się według ściśle określonej kolejności;
 5. magazyny produkcyjne lub przemysłowe dostosowane są do potrzeb magazynowych fabryk;
 6. magazyny przeładunkowe miejsce składowania towarów, które w najbliższym czasie mają zostać przeładowane z jednego środka transportu na drugi.

Warto wiedzieć, że w przypadku wielu obiektów magazynowych, ze względu na bardziej praktyczne zastosowanie, jego konstrukcja jest dostosowana do pełnienia roli kilku różnych typów magazynów.