Jak wygląda kurs UDT?

Kurs UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, to specjalistyczne szkolenie, które przygotowuje osoby do obsługi i naprawy różnego rodzaju urządzeń technicznych. Obejmuje ono zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne oraz kończy się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności. W Polsce kursy UDT są wymagane m.in. dla operatorów dźwigów, wózków widłowych czy suwnic.

Proces szkolenia na kursie UDT

Szkolenie na kursie UDT podzielone jest na kilka etapów. Pierwszym z nich jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji i spełnienie wymagań formalnych. Przystępujący do kursu muszą posiadać minimum średnie wykształcenie oraz ukończony 18 lat.

Kolejnym krokiem jest odbycie szkolenia teoretycznego, które obejmuje wiedzę z zakresu budowy i zasad działania urządzeń, przepisów bezpieczeństwa pracy oraz zagadnień związanych z eksploatacją i konserwacją maszyn. Następnie uczestnicy przechodzą do części praktycznej, podczas której uczą się obsługi konkretnych urządzeń pod okiem doświadczonych instruktorów.

Egzamin przed komisją UDT ? jak przebiega?

Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu UDT Tychy, uczestnicy przystępują do egzaminu przed komisją UDT. Egzamin. W części teoretycznej konieczne jest wykazanie się wiedzą z zakresu omawianych na szkoleniu zagadnień, natomiast część praktyczna polega na samodzielnej obsłudze urządzenia, które ma być obsługiwane przez kursanta. Komisja ocenia zarówno umiejętności techniczne, jak i znajomość procedur bezpieczeństwa pracy.

Uprawnienia zdobyte po ukończeniu kursu UDT

Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują uprawnienia do obsługi konkretnego urządzenia technicznego. Uprawnienia te są ważne na terenie całej Polski oraz w państwach Unii Europejskiej. Warto jednak pamiętać, że w przypadku dłuższej nieobecności w pracy lub zmiany rodzaju obsługiwanej maszyny może być konieczne odbycie dodatkowego szkolenia lub egzaminu aktualizującego wiedzę. Uprawnienia te są ważne przez określony czas ? różniący się w zależności od typu urządzenia ? po czym muszą być odnawiane poprzez odbycie kolejnego kursu lub egzaminu.

Materiał zewnętrzny