Czym jest stop loss i jak się go ustawia?

stop loss

Czym jest stop loss? Zlecenie (po polsku: stop strata) jest sub-zleceniem dołączanym do głównej pozycji. SL charakteryzuje się tym, że zamyka nasze główne zlecenie, po osiągnięciu straty na określonym wcześniej poziomie.Zlecenie to jest stosowane w celu ograniczenia potencjalnej straty przy danej transakcji.

Ustawianie stop lossa

Stop loss ustawiany jest na konkretnym poziomie ceny.

Gdy rynek dojdzie do tego poziomu, to transakcja zostaje automatycznie zamknięta.

Przykład: Otwieramy długą transakcję na EUR/USD przy kursie 1,13603 i ustawimy stop loss?a na poziomie 1,12603. Jeżeli rynek pójdzie przeciwko nam i dotrze do poziomu 1,12603 to wtedy zlecenie stoploss zostanie zrealizowane i transakcja zostanie zamknięta.

Kiedy ustawić Stop loss?

Stop loss?a powinno się ustawiać od razu przy otwieraniu transakcji. Rynek czasami porusza się bardzo dynamicznie i właśnie dzięki zastosowaniu zlecenia stoploss, zapewniamy sobie, że rozmiar ewentualnych strat nie wymknie nam się spod kontroli.

Warto wiedzieć. Poślizgi przy zleceniach stoploss. Na mniej płynnych instrumentach lub w czasie wysokiej zmienności, może się okazać, że nasze zlecenia stoploss zostało zrealizowane po gorszej cenie niż założyliśmy.

Przykład:Pomimo tego, że inwestor ustawił zlecenie sell stop po cenie 1.38910 to w wyniku luki cenowej, realizacja mogła nastąpić po cenie 1.38850.

Zlecenie „trailing stop”, czyli tzw. stop kroczący.

Wyżej opisane zlecenie stop loss ratuje nas jedynie w przypadku gdy rynek podąży w przeciwnym kierunku niż założyliśmy. Co się jednak stanie, gdy rynek zachowa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Czyli np. będzie rósł w momencie gdy mamy długą pozycję?

Mamy wtedy dwa rozwiązania. Albo przesuwać zlecenie stop loss ręcznie albo ustawić automatyczny stoploss czyli trailing stop. Jest to bardzo przydatne zlecenie w bieżącym zarządzaniu ryzykiem portfela. Poziom stoploss nie jest wtedy sztywny, a zmienia się w zależności od ruchów instrumentu bazowego o zadaną przez nas wartość.

Przykład: Jeśli  mamy pozycję długą i ustawimy stop kroczący z odległością wynoszącą 15 pipsów, to w przypadku wzrostu notowań o 15 pipsów poziom stop- loss zostanie przesunięty o daną wartość w górę. Jeżeli kurs rynkowy zacznie spadać, to ?SL? nie ulegnie zmianie. Pozwoli to  szybciej ucinać straty lub zachować potencjalne zyski.Zlecenie to jest bardzo użyteczne podczas gry z trendem, gdyż pozwala na zachowanie dużej części wypracowanych zysków bez konieczności ciągłego, manualnego modyfikowania zlecenia stop loss.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Poleć
  • Wykop
  • Śledzik
  • Twitter