Ciąża a prawo pracy

Okres ciąży to dla kobiety szczególny czas, dlatego warto zapewnić jej maksymalnie komfortowe warunki również w  sytuacji, gdy pracuje ona zawodowo.

Prawo polskie chroni kobiety w ciąży w wielu aspektach, także wtedy, gdy przyszłe mamy będąc w ciąży pracują. Jednak ta prawna ochrona pracujących kobiet w ciąży dotyczy tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, nie zaś umowę o dzieło, czy umowę zlecenie. Również pani prowadzące własną działalność nie mają specjalnych przywilejów.

Polski kodeks pracy i przepisy wykonawcze w omawianym zakresie dają kobietom w ciąży szczególnie prawa. Obowiązujące prawo nakłada na pracodawcę ochronę pracownicy w ciąży, co oznacza między innymi zakaz wykonywani prac, które w negatywny sposób mogłyby wpłynąć na przebieg ciąży oraz zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami pracy, jeśli w dotychczasowym trybie pracy takie występowały. Ciężarna pracownica nie może pracować także w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych, co oznacza, że w przypadku pracy w systemie zmianowym, taki pracownik musi być przypisany tylko zmianom, które odbywają się w dzień. W sytuacji, gdy wykonywana praca dotyczy czynności, które stanowią zagrożenie dla kobiety w ciąży, pracodawca winny jest przesunąć ją do innych obowiązków, bądź też zwolennik z obowiązku świadczenia pracy, co jednak nie zwalnia go z obowiązku wypłacania dotychczasowe wynagrodzenie.

Pracownica w ciąży, która jest zatrudniona na czas nieokreślony nie musi obawiać się wypowiedzenia ani rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży i później, w okresie urlopu macierzyńskiego. Pracodawca zobowiązany jest także do zwolnienia z pracy na czas wykonywania niezbędnych badań w sytuacji, gdy nie mogą one być wykonane w innym czasie niż godziny pracy.

Be the first to comment on "Ciąża a prawo pracy"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.