W jakim celu zgłasza się wózek widłowy do Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa wózka widłowego wiąże się z koniecznością spełnienia przez operatora pojazdu szeregu wymogów gwarantujących prawidłowe działanie maszyny oraz bezpieczeństwo samego operatora oraz osób postronnych. Jak każdy pojazd, wózek widłowy może stwarzać zagrożenie tym, bardziej, jeśli pojazd jest niesprawny lub obsługiwany nieumiejętnie. Dlatego nad wszystkim czuwa UDT.

Czym jest UDT?

Skrót UDT odnosi się do Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to instytucja państwowa, której zadaniem jest zapewnić bezpieczeństwo urządzeń i instalacji technicznych. W tym celu, UDT prowadzi kontrole i nadzór nad tym, czy przestrzegane są przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa urządzeń technicznych, ustala program szkolenia osób, które obsługują i konserwują urządzenia, a także prowadzi ewidencję eksploatowanych urządzeń technicznych.

Podstawa prawna

Wózki widłowe, z których korzystamy, powinny być zgłoszone do Urzędu Dozoru Technicznego. Podstawą do tego jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468). UDT przeprowadza weryfikację dokumentacji technicznej oraz dokonuje badania odbiorczego i na tej podstawie zezwala na eksploatację, czyli użycie pojazdu.

Jak uniknąć problemów?

Zdarza się, że UDT nie dopuszcza danego pojazdu do eksploatacji. Dzieje się tak najczęściej wówczas, gdy dokumentacja techniczna jest niepełna lub pojazd nie spełnia wymogów technicznych. Aby uniknąć takich sytuacji, należy zakupić wózek widłowy u autoryzowanego dystrybutora, np. Inicjatywa Północno-Zachodnia „PW” Sp. z o.o.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Poleć
  • Wykop
  • Śledzik
  • Twitter

Be the first to comment on "W jakim celu zgłasza się wózek widłowy do Urzędu Dozoru Technicznego"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.